Загальна інформація

Заочне відділення Біолого-технологічного факультету Сумського національного аграрного університету організовано 6 травня 2016 р.

Факультет веде підготовку студентів заочної форми навчання за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр», освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» із таких спеціальностей:

«Технологія виробництва продукції тваринництва»

«Водні біоресурси і аквакультура»- промислове вирощування риби, рибальство і переробка риби напрямку «Водні біоресурси»

Структура заочного відділення біолого-технологічного факультету.

Заступник декана біолого-технологічного факультету:

 

Михалко Олександр Григорович,

тел. роб.70-11-75

каб. 205ае, 321Г, 205М

Секретар біолого-технологічного факультету:

Рубцова Наталія Миколаївна

тел. роб 70-10-89

каб. 309Г

Організація навчальної роботи на заочному відділенні.

Організація навчальної роботи на заочному відділенні проводиться згідно навчальних планів, навчальних програм, методичних вказівок із вивчення дисциплін, навчального графіку, плану проведення лабораторно-екзаменаційної сесії.

Навчальний процес на заочному відділенні на 2016-2017 навчальні роки планується проводити згідно Графіку навчального процесу студентів заочної форми навчання на 2016 – 2017 навчальний рік.

Планування роботи заочного відділення.

Навчальний процес на заочному відділенні біолого-технологічного факультету здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993р. №161.

Навчальний процес заочного відділення організовується деканом факультету і відображається в наступній документації відділення:

1. Положення про організацію освітнього процесу в Сумському НАУ, ухвалено Вченою Радою

2.План роботи відділення ( складається по семестрах)

3.Робочий план навчального процесу ( на навчальний рік ).

4.Плани педагогічних навантажень викладачів на навчальний рік.

5.Графік навчального процесу ( на навчальний рік).

6.Індивідуальні навчальні графіки студентів.

7.Розклад навчальних занять, консультацій, захисту дипломних проектів.

8.План виховної роботи ( на весь період навчання і на навчальний рік).

Профорієнтаційна робота.

Одержувати освіту за заочною формою навчання мають право громадяни України незалежно від роду й характеру їхніх занять і віку.

Оголошення про прийом розповсюджуються студентами заочної форми навчання, студентами стаціонарного відділення, викладачами, що від’їжджають на виробничі наради та відрядження. Навчальний заклад надсилає оголошення про правила прийому студентів для друку в обласні і районні газети. Правила прийому та порядок зарахування неодноразово транслюються місцевими, районними і обласними радіостанціями.

Зв’язок навчального процесу з виробництвом.

Здійснюється в процесі установчих занять і лабораторно – екзаменаційних сесій, а також у процесі проведення виховних заходів зі студентами.

Практичне навчання.

Виробнича переддипломна практика організується для студентів – заочників перед 1 курсом (для спеціалістів, магістрів) в листопаді та в вересні місяці, тривалістю 30 календарних днів, безпосередньо перед дипломним проектуванням.

Переддипломну практику студенти – заочники, як правило, проходять у своїх організаціях за місцем роботи, як дублер майстра.

Перед початком переддипломної практики в період лабораторно – екзаменаційної сесії за студентами – заочниками закріплюються керівники дипломного проектування, а також консультанти по розділах проекту.

Керівники дипломного проектування, як правило, призначаються і керівниками переддипломної практики.

Керівники дипломного проектування (керівники переддипломної практики) спільно зі студентами – заочниками підбирають місця (об’єкти) проходження переддипломної практики, а також теми дипломного проекту.

Лабораторно – практичні заняття проводяться в період установчих занять і лабораторно – екзаменаційних сесій у спеціалізованих лабораторіях і кабінетах (використається матеріальна база денного відділення). За результатами виконаних лабораторних (практичних) робіт студенти оформляють звіти і здають заліки.

Результати лабораторно – практичних робіт зі спеціальних предметів використаються в курсових проектах.

Виховна робота.

Виховна робота зі студентами заочниками проводиться відповідно до плану заочного відділення біолого-технологічного факультету по наступних основних напрямках:

– виховання національної свідомості, українського патріотизму;

– виховання працьовитості свідомої дисципліни, відповідальності й гордості за вибрану професію;

– морально – етичне виховання;

– правове виховання;

– екологічне виховання;

– гендерне виховання.

Виховна робота проводиться в процесі викладання дисциплін і позааудиторних заходів у період установчих занять, лабораторно – екзаменаційних сесій, а також у міжсесійний період.