Біолого-технологічний факультет Сумського національного аграрного університету заснований у 1978 році.

Підготовка фахівців на факультеті поєднує одержання фахових знань з тваринництва з практичною підготовкою, вивченням основ технологічних процесів у переробній промисловості.

Впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців. Технолог стає ключовою фігурою сучасного виробництва та переробки продукції тваринництва.

За час існування факультету проведено 30 випусків технологів-дослідників з виробництва і переробки продукції тваринництва, які працюють у приватних підприємствах, державних установах, митниці, прикордонних військах, підприємствах з переробки продукції тваринництва мають власний біснес. Зараз біолого-технологічний факультет Сумського НАУ – справжній навчальний та науково-методичний центр тваринництва північно-східного регіону України. На кафедрах факультету працюють 6 докторів наук, професори, серед яких академік член-кореспондент НААНУ, 20 доцентів.

Навчання в магістратурі здійснюється за такими освітніми програмами:

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; кінологія; технологія виробництва молока та яловичини; інноваційні технології та бізнес процеси в тваринництві.

Декан факультету –Вечорка Вікторія Вікторівна

.