204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Розведення мисливських тварин) – Магістр

Розведення мисливських тварин є однією із найбільш сучасних форм використання ресурсів тваринного світу шляхом штучного відтворення популяцій мисливських тварин, які утримуються у напіввільних умовах у межах мисливських чи інших природних угідь.

Мета цього виду діяльності полягає в збереженні, відтворенні та найбільш раціональному використанні поголів’я основних видів мисливських тварин.

В країнах Європи та Північної Америки розведення мисливських тварин є досить рентабельним підприємництвом, що сприяє створенню додаткових робочих місць і забезпечує значні надходження в бюджет країни.

Насьогодні у  Європі організовано близько 10 тисяч ферм, в яких утримується майже  400 тис. ратичних.  Загалом у світі організовано близько 20 тисяч ферм, де розводять оленя благородного і лань.

В Україні внаслідок тривалого неконтрольованого використання мисливських ресурсів, інтенсивної господарської діяльності, погіршення умов існування диких тварин, браконьєрства, а також відсутності кваліфікованих фахівців, чисельність мисливських тварин є значно меншою, ніж у європейських країнах.

Кращий світовий досвід доводить, що дієвим способом підвищення чисельності мисливських видів тварин є створення вольєрних господарств, які на обмеженій території мають суттєві переваги над вільним розведенням щодо управління популяцією, а також зростанням чисельності дичини за короткі проміжки часу при невеликих затратах. Такі підприємства можуть стати науково-дослідною базою для вивчення біології, екології мисливських тварин та мисливської ветеринарії.

Останнім часом набирає популярності екологічний туризм, що є досить поширеним в країнах Європи, Америки та ін. Відвідувачі з задоволенням витрачають значні кошти на те, щоб зблизька спостерігати та фотографувати цих чудових тварин. Така діяльність дозволяє підприємцям, які займаються розведенням мисливських тварин, отримувати  додаткові прибутки. Успіх такого туризму залежить від рівня організації, інфраструктури та регулювання генофонду мисливських тварин.

Насьогодні господарства, які займаються розведенням мисливських тварин, вже успішно діють в багатьох областях нашої країни. Станом на 2017 рік кількість розплідників, вольєрів, ферм для штучного розведення мисливських тварин в Україні становила 242 одиниці, що на чверть  більше, ніж у 2010 році.  Декілька подібних підприємств вже є і на Сумщині.

Потрібно зазначити, що в цій галузі має місце плинність кадрів, низький рівень підготовки та практично відсутнє підвищення кваліфікації фахівців. В Україні наразі недостатня кількість закладів освіти з підготовки фахівців, що можуть впроваджувати та здійснювати ефективний супровід діяльності підприємств з розведення мисливських тварин. Це негативно впливає на економічну, екологічну й соціальну складову їх діяльності.

Метою впровадження освітньої програми «Розведення мисливських тварин» є  підготовка висококваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, адаптованого до виробничої та управлінської діяльності, здатного комплексно поєднувати наукову, проектну та підприємницьку складові, спрямовані на запровадження інноваційних технологій в галузі виробництва і переробки продукції тваринництва та ефективних заходів з  розведення та  сталого використання мисливських тварин.

Освітньо-професійна програма передбачає  набуття глибоких теоретичних знань, поєднаних з практичною підготовкою в умовах профільних підприємств за дуальною формою здобуття освіти для  прийняття ефективних рішень, з використанням інноваційних технологій виробництва в галузі тваринництва, отримання якісної і безпечної продукції тваринного походження, спеціалізованих ІТ програм для оптимізації, модифікації і удосконалення  галузі.