ПРОГРАМА Підсумкового кваліфікаційного іспиту ОС «Бакалавр»

денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва -2022

Інструкція проведення Підсумкового кваліфікаційного іспиту

ОС «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва біолого-технологічного факультету

 

ПРОГРАМА  Підсумкового кваліфікаційного іспиту ОС «Бакалавр»

денної  форми навчання зі спеціальності 207 – Водні біоресурси та аквакультура-2022