Напрями наукової роботи

КАФЕДРА “ТЕХНОЛОГІЇ КОРМІВ І ГОДІВЛІ ТВАРИН”

Колективом кафедри розробляються питання спрямованого вирощування та стимуляції функцій живлення у молодняку сільськогосподарських тварин та птиці,    удосконалення технології годівлі тварин. Колектив кафедри продовжує дослідження  професора Провоторова Г. В. з питань нормованої годівлі тварин, способів підготовки кормів до згодовування та балансування раціонів за різних типів годівлі, підвищення рівня конверсії корму у тварин різних видів в умовах промислової та фермерської технологій виробництва продукції тваринництва.

Викладачі кафедри також задіяні в проектах з питань отримання органічної продукції птахівництва,  удосконалення технології утримання і годівлі свиней та виробництва високоякісної молочної сировини і її переробки.

  При кафедрі  створена науково – практична лабораторія «якості кормів». На її базі  проводиться оцінка і підготовка для провадження інноваційних технологій заготівлі та аналізу кормів, проведення порівняльної оцінки складу і якості інгредієнтів і наповнювачів, використовуваних при виробництві білково-мінеральних вітамінних добавок (БМВД) та преміксів, що випускаються різними виробниками, а також  здійснюється консультативна допомога тваринникам в організації повноцінної збалансованої годівлі тварин. Лабораторія дозволяє залучати студентів до наукової роботи та проводити підготовку бакалаврських, магістерських  та аспірантських робіт.

Пріоритетні напрямами досліджень

Основними напрямами наукової роботи кафедри є випробування нових кормів та кормових добавок в раціонах різних видів тварин, підвищення їх продуктивності, покращення резистентності і  відтворювальних здатностей свиней, зменшення собівартості продукції,   визначення рівня генетичного тягаря в популяціях сільськогосподарських птахів, розробка методів визначення статі у сільськогосподарської птиці, оптимізація використання молочної сировини та  покращення конверсії корму.

Теми держреєстрації:
№ 0117U004088 Удосконалення існуючих та розробка нових техніко-технологічних рішень промислових технологій виробництва свинини й розробка на їх основі об’ємно-планувальних рішень сучасних свинарських підприємств.

№ 0117U004086 Удосконалення прийомів гібридизації свійських і мускусних качок та розробка методів визначення статі каченят.

Наукові здобутки кафедри

Захищено 5 кандидатських дисертацій.

Одержано 2 патенти на корисну модель.

Участь у 15 Міжнародних конференціях (Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Казахстан, Армєнія, Узбекистан)

КАФЕДРА “ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА І КІНОЛОГІЇ”

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва та кінології здійснюється згідно трьох затверджених тем науково-дослідної роботи
1. “Удосконалення великої рогатої худоби молочних та комбінованих порід у відкритих популяціях за використання сучасних методів оцінки генотипу тварин та системи збору селекційної інформації”.
Науковий керівник – Ладика Володимир Іванович (термін виконання 01.01.2016-31.12.2021, державний реєстраційний номер 0116U005386).

2. «Удосконалення селекційних та технологічних програм при розведенні сільськогосподарських тварин в умовах інтенсивного виробництва».
Науковий керівник – Приходько Микола Федорович (термін виконання 1.09.2018-1.06.2022, державний реєстраційний номер 0118U006179).

3. «Удосконалення технології підготовки до службового використання та оцінки племінних і робочих якостей собак різних порід».
Науковий керівник – Була Людмила Валер’янівна (термін виконання 03.2018-06.2023, державний реєстраційний номер 0119U101601).

На кафедрі діє наукова школа за напрямом «Розробка та реалізація селекційних програм у процесі удосконалення молочних порід великої рогатої худоби»
Керівник наукової школи – Ладика Володимир Іванович; доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України.
Наукові дослідження спрямовані на виведення та удосконалення конкурентоспроможних вітчизняних порід великої рогатої худоби. Під його керівництвом розроблена методика оцінки типу будови тіла бурої худоби, включені до переліку ознак добору капа-казеїнові фракції білку молока, напрацьована концепція удосконалення бурої худоби регіону на принципах відкритості популяції із залученням кращого генофонду північно-американських та західноєвропейських швіців.
В.І. Ладика є одним із авторів сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи та бурої молочної породи великої рогатої худоби. Є співавтором ДСТУ ІSО 8607 «Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Сперма бугаїв-плідників кріоконсервована. Метод визначення кількості аеробних мікроорганізмів», якому надано чинності наказом Держспоживстандарту України (2008).
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (Указ Президента України № 619/2009 від 18 серпня 2009 р.), Грамотою управління освіти і науки Сумської ОДА (2009 р.), трудовою відзнакою «Знак пошани» (Міністерство аграрної політики України, 2008 р.), подяками Міністерства аграрної політики України (2005 р., 2008 р.), Почесною грамотою голови Сумської облдержадміністрації (2004 р.)

На даний час є ректором Сумського національного аграрного університету, членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту розведення і генетики НААН України; членом секції аграрної освіти, науки, інформатизації та дорадництва Науково-технічної ради Мінагрополітики; експертом – дорадником з питань розведення та утримання с. г. тварин та менеджменту в тваринництві; членом Ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України; членом науково-технічної ради головного управління агропромислового розвитку; членом Колегії головного управління агропромислового розвитку Сумської ОДА.

КАФЕДРА “БІОХІМІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ”

Наукова робота

Науково-дослідні роботи кафедри виконуються у межах теми: “ Адаптація інноваційної технології передінкубаційної обробки яєць з використанням захисних біокомпозитних покрить до сільськогосподарської птиці різних видів ” (номер державної реєстрації 0117U004090).

Дослідження кафедри включають теоретичне обґрунтування та розробку інноваційної технології передінкубаційної обробки яєць сільськогосподарської птиці з використанням створених за біоміметичним принципом захисних нанокомпозитних покриттів «штучна кутикула» «ARTICLE» для підвищення виводимості яєць та збереженості молодняку птиці.

За напрямом наукових досліджень кафедри було підготовлено та захищено 5 дисертацій – 1 докторська та 4 кандидатських. Наразі навчається в аспірантурі три аспіранта.

За час існування кафедри за матеріалами науково-дослідних робіт опубліковано більше 800 наукових праць, у тому числі 12 інструкцій та методичних рекомендацій, 6 монографій, 3 підручника, 2 словника, отримано 9 патентів.

Наукові послуги:

Технологія «штучна кутикула» «ARTICLE», розроблена в СНАУ групою проф. О.Г. Бордунової, призначена для вирішення наступних проблем в сучасній інкубації яєць с.-г. птиці:

1) надання потужного захисту інкубаційним яйцям с.-г. птиці щодо патогенної мікрофлори довкілля, небезпека якої останнім не уклінно підвищується, негативно корелюючи з показниками продуктивності;

2) необхідність повного витиснення з технологій інкубації яєць с.-г. птиці: а) високоефективного, недорогого, але вкрай токсичного формальдегіду та б) сполук четвертинного амонію, котрі, по-перше, викликають підвищення рівня резистентності патогенної мікрофлори і, по друге, забруднюють відходи інкубації токсичними і стійкими щодо хімічного руйнування залишками, що перешкоджає переробку відходів шкаралупи без попереднього працемісткого очищення;

3) нагальна необхідність розроблення технологій захисту інкубаційних яєць птиці на основі так званих «зелених» біоміметичних методик, які дозволяють за допомогою природних чи синтетичних сполук створювати штучні структури, що є максимально подібними до природних. Синтетичні сполуки в екологічно дружніх «зелених» технологіях можуть приймати участь у якості складових інгредієнтів лише за умов, що вони повністю і в короткий термін піддаються деструкції з утворенням безпечних продуктів (типовим прикладом таких процесів є активні окислювальні процеси, гідролітичні реакції, фото- і темнові каталітичні процеси за участі перекисних сполук та наночасток).

Основні техніко-економічні показники:

Технологія «Штучна кутикула» може бути застосована для передінкубаційної обробки яєць сільськогосподарської птиці в інкубаторіях, на птахівничих підприємствах різної форми власності.

Технологія «Штучна кутикула» може бути застосована для обробки харчових яєць для покращення якісних характеристик яєць і продовження строків їх зберігання.

Відходи інкубації (шкаралупа яєць) можуть використовуватись в переробній промисловості.

КАФЕДРА “РОЗВЕДЕННЯ ТА СЕЛЕКЦІЇ ТВАРИН ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ”

Наукова робота

Науково-дослідні роботи кафедри виконуються у межах теми: “Удосконалення худоби молочних і молочно-м’ясних порід за молочною продуктивністю та екстер’єрним типом за використання сучасних методів оцінки генотипу тварин” (номер державної реєстрації 0117U004089).
Дослідження кафедри включають розробку та використання комплексного підходу щодо встановлення особливостей формування екстер’єру тварин у зв’язку з напрямом продуктивності, віком, спадковістю, співвідносним розвитком ознак з визначенням популяційно-генетичних параметрів у межах внутрішньопородних типів, генеалогічних формувань та бугаїв-плідників українських молочних порід.
За напрямом наукових досліджень кафедри було підготовлено та захищено 5 дисертацій – 1 докторська та 4 кандидатських. Наразі навчається в аспірантурі один аспірант, планується до вступу у 2019 році ще три.
За час існування кафедри за матеріалами науково-дослідних робіт опубліковано більше 300 наукових праць, у тому числі 12 брошур, інструкцій та методичних рекомендацій, 2 монографії, отримано 1 патент.

                                                         Наукові послуги:
– розробка системи селекційно-племінних та організаційних заходів, спрямованих на консолідацію поголів’я у бажаному типі, завдяки поглибленого ретроспективного аналізу селекційної інформації вибулого та наявного поголів’я тварин племінного стада з розведення великої рогатої худоби;
– оцінка генеалогічних формувань стада з розробкою раціональної перспективної лінійної структури з підбором високоцінних, за показниками молочної продуктивності та екстер’єрного типу, бугаїв-плідників, що гарантовано забезпечить прогрес господарства та породи за провідними господарськи корисними ознаками;
– професіональна оцінка корів за екстер’єрним типом за використання сучасної методики лінійної класифікації з метою визначення рівня розвитку статей екстер’єру, що характеризують будову тіла та вимені корів, та виявлення недоліків, які негативно впливають на показники продуктивності тварин, відтворювальної здатності та створюють проблеми їхнього утримання та автоматизованого доїння;
– розробка селекційних заходів, спрямованих на реалізацію планових завдань щодо поліпшення кількісних і якісних показників стада, які ґрунтуються на теоретичних основах відтворення, добору, підбору та параметрів бажаного типу, що гарантовано забезпечить конкурентоспроможність господарства;
– впровадження автоматизованої системи ведення селекційно-племінного обліку “ПЛЕМОФІС” та генетичної оцінки тварин із забезпеченням прикладних комп’ютерних програм на рівні світових стандартів, що дозволить контролювати рух поголів’я, ріст і розвиток молодняку, процеси відтворення, годівлі та ветеринарного забезпечення;
– розробка системи інтенсивного вирощування ремонтних телиць, що забезпечить досягнення тваринами у віці 16-18 місяців бажаного стандарту живої маси на рівні 400-420 кг, з живою масою корів-первісток у 25-27-місячному віці 530-540 кг і продуктивністю 7-10 тис. кг молока за лактацію;
– розробка перспективної селекційної програми зі створення високопродуктивного стада з розведення молочної худоби та наукове супроводження процесу реалізації програми, включаючи навчання спеціалістів, надання консультацій, закріпленні бугаїв-плідників та іншої науково-методичної та практичної допомоги.

                                                 Основні техніко-економічні показники:
– впровадження запропонованих заходів дозволить орієнтуватись у низці зоотехнічних, селекційних, технологічних та організаційно-господарських питань, застосування яких забезпечує ефективне розведення худоби та рентабельне виробництво продукції,
– розробки дозволять постійно тримати під контролем селекційну, економічну та виробничу ситуацію стада, мати під руками низку науково-обґрунтованих рекомендацій з питань розведення, селекції, технології виробництва та годівлі тварин.
Рекомендується для освоєння:
господарства різної форми власності з розведення великої рогатої худоби існуючих та створених українських молочних та молочно-м’ясних порід Сумського регіону та України.