Проходження практики

БАКАЛАВРИ

Щоденник_практики

Завдання+

Програма_виробничоi_практики

Повiдомлення_про_прибуття_на_практику

Повiдомлення_про_практику

Направлення_на_практику

Методичнi_вказiвки_щодо_проходження_практики

Договiр_на_проведення_практики

МАГІСТРИ

Щоденник_практики_Магiстри

Програма_виробничоi_практики_Магiстри

Повiдомлення_про_прибуття_на_практику_Магiстри

Повiдомлення_про_практику

Методичнi_вказiвки_щодо_проходження_практики_Магiстри

Договiр_на_проведення_практики_Магiстри