ВИСНОВОК ФАХОВОГО СЕМІНАРУ НА БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

24.09.2020 року на Біолого-технологічному факультеті відбувся попередній захист кандидатської дисертації аспіранта кафедри “Технології кормів і годівлі тварин” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Жижки Станіслава Васильовича, на тему: «ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ УТРИМАННЯ СВИНЕЙ ІРЛАНДСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ».

Науковий керівник: Повод Микола Григорович, доктор сільськогосподарських наук, доцент.

Дисертант у своєму виступі обґрунтував актуальність теми, мету та завдання дисертаційної роботи, розкрив наукову новизну, теоретичне і практичне значення виконаних досліджень, виклав основні положення та висновки, озвучив рекомендації виробництву.
Жодне з поставлених запитань не залишилося без відповіді.

Після зачитування рецензій та жвавого обговорення всі єдино голосно вирішили рекомендувати дисертаційну роботу до прилюдного захисту, після доопрацювання та врахування зауважень.