СПІВПРАЦЯ ФАКУЛЬТЕТУ З КОМПАНІЄЮ  ГЛОБИНО

Дбаючи про майбутнє аграрної освіти, та з метою подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом керівництво Сумського НАУспільно з керівництвом групи компанії Глобино впроваджує найбільш гнучку форму організації професійного навчання – дуальну освіту. Під час якої теоретична частина підготовки фахівця проходить на базі освітньої установи, а практична — на базі підприємств групи компаній. Завдяки наявності висококваліфікованих кадрів, які виступають в ролі наставників, студенти поєднують навчання та стажування на підприємстві. Ця співпраця триває вже півтора роки. Ужепонад 350 студентів різних спеціальностей пройшли виробничу практику на підприємствах групи компаній «Глобино» та ознайомились з деталями технологічних процесів за обраним фахом. Така співпраця вже дає свої результати. На сьогодні у господарстві праце влаштовано 23 студенти на робітничі посади та 8 студентів на посади спеціалістів та керівників підрозділів.
Показовим прикладом такої співпраці Вишу та бізнесу є фаховий ріст магістра першого курсу біолого-технологічного факультету Калашнік Тетяни, яка розпочала своє виробниче навчання на свинокомплексі в жовтні 2017 року,а вже в грудні2018 року, на конкурсній основі, була обрана керуючою його структурним підрозділом – свинокомплексом з дорощування 12000 тисяч поросят.

Повод Микола Григорович, – д.с.-г. наук, професор.