КОМПЛЕКСНИЙ ФАХОВИЙ ІСПИТ ОС «БАКАЛАВР»

З 20 по 23  червня на факультеті працювала комісія з проведення Комплексного фахового іспиту ОС «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва біолого-технологічного факультету.

Комплексний фаховий іспит у 2021-2022 н. р. проводиться у відповідності до Тимчасового порядку дистанційної роботи Екзаменаційних комісій у Сумському НАУ в умовах карантину та воєнних дій. Особливість проведення даного іспиту полягає в тому, що студенти складають іспит у два етапи:

перший етап – відео-конференція в програмі ZOOM – де відбувається ознайомлення з наказом, порядком вибору завдань студентом, сам іспит проходить на платформі MOODLE;  другий етап – відео-конференція в програмі ZOOM з метою проведення співбесіди здобувача освіти з членами екзаменаційної комісії, оголошення рішення комісії щодо результатів екзамену.