Науково-дослідні роботи кафедри виконуються у межах теми: “Удосконалення худоби молочних і молочно-м’ясних порід за молочною продуктивністю та екстер’єрним типом за використання сучасних методів оцінки генотипу тварин” (номер державної реєстрації 0117U004089).
Дослідження кафедри включають розробку та використання комплексного підходу щодо встановлення особливостей формування екстер’єру тварин у зв’язку з напрямом продуктивності, віком, спадковістю, співвідносним розвитком ознак з визначенням популяційно-генетичних параметрів у межах внутрішньопородних типів, генеалогічних формувань та бугаїв-плідників українських молочних порід.
За напрямом наукових досліджень кафедри було підготовлено та захищено 5 дисертацій – 1 докторська та 4 кандидатських. Наразі навчається в аспірантурі один аспірант, планується до вступу у 2019 році ще три.
За час існування кафедри за матеріалами науково-дослідних робіт опубліковано більше 300 наукових праць, у тому числі 12 брошур, інструкцій та методичних рекомендацій, 2 монографії, отримано 1 патент.

                                                         Наукові послуги:
– розробка системи селекційно-племінних та організаційних заходів, спрямованих на консолідацію поголів’я у бажаному типі, завдяки поглибленого ретроспективного аналізу селекційної інформації вибулого та наявного поголів’я тварин племінного стада з розведення великої рогатої худоби;
– оцінка генеалогічних формувань стада з розробкою раціональної перспективної лінійної структури з підбором високоцінних, за показниками молочної продуктивності та екстер’єрного типу, бугаїв-плідників, що гарантовано забезпечить прогрес господарства та породи за провідними господарськи корисними ознаками;
– професіональна оцінка корів за екстер’єрним типом за використання сучасної методики лінійної класифікації з метою визначення рівня розвитку статей екстер’єру, що характеризують будову тіла та вимені корів, та виявлення недоліків, які негативно впливають на показники продуктивності тварин, відтворювальної здатності та створюють проблеми їхнього утримання та автоматизованого доїння;
– розробка селекційних заходів, спрямованих на реалізацію планових завдань щодо поліпшення кількісних і якісних показників стада, які ґрунтуються на теоретичних основах відтворення, добору, підбору та параметрів бажаного типу, що гарантовано забезпечить конкурентоспроможність господарства;
– впровадження автоматизованої системи ведення селекційно-племінного обліку “ПЛЕМОФІС” та генетичної оцінки тварин із забезпеченням прикладних комп’ютерних програм на рівні світових стандартів, що дозволить контролювати рух поголів’я, ріст і розвиток молодняку, процеси відтворення, годівлі та ветеринарного забезпечення;
– розробка системи інтенсивного вирощування ремонтних телиць, що забезпечить досягнення тваринами у віці 16-18 місяців бажаного стандарту живої маси на рівні 400-420 кг, з живою масою корів-первісток у 25-27-місячному віці 530-540 кг і продуктивністю 7-10 тис. кг молока за лактацію;
– розробка перспективної селекційної програми зі створення високопродуктивного стада з розведення молочної худоби та наукове супроводження процесу реалізації програми, включаючи навчання спеціалістів, надання консультацій, закріпленні бугаїв-плідників та іншої науково-методичної та практичної допомоги.

                                                 Основні техніко-економічні показники:
– впровадження запропонованих заходів дозволить орієнтуватись у низці зоотехнічних, селекційних, технологічних та організаційно-господарських питань, застосування яких забезпечує ефективне розведення худоби та рентабельне виробництво продукції,
– розробки дозволять постійно тримати під контролем селекційну, економічну та виробничу ситуацію стада, мати під руками низку науково-обґрунтованих рекомендацій з питань розведення, селекції, технології виробництва та годівлі тварин.
Рекомендується для освоєння:
господарства різної форми власності з розведення великої рогатої худоби існуючих та створених українських молочних та молочно-м’ясних порід Сумського регіону та України.