Перелік дисциплін вільного вибору студента

перлiк_вибiрк-дисц.ТВППТ_бак..

Перелiк_вибiрк_дисц.ТВППТ_маг..

Перелiк_вибiрк_дисц._ВБА.бак..