Ладика Володимир Іванович, професор, д.с.-г.н., академік НААНУ

Ладика Володимир Іванович,

Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, член спеціалізованої Вченої ради інституту розведення і генетики тварин НААН

E-mail: sau.sumy.ua@gmail.com

ORSID -0000-0001-6748-7616

Scopus ID 57204840236

Goggle Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=VD1sbosAAAAJ&hl=r

CV

 

Народився 23 серпня 1962 року в с. Підлипне Конотопського р-ну Сумської обл. З 1979 по 1984 рр. навчався в Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В.Докучаєва за спеціальністю “Зоотехнія”.Трудову діяльність почав на посаді головного зоотехніка колгоспу ім. Леніна Кролевецького р-ну Сумської області. З 1987 по 1989 рік навчався в аспірантурі Московської сільськогосподарської академії ім. К.А.Тимирязєва.

З 1990 по 2003 рік працював в Сумському національному аграрному університеті на посадах: асистента, доцента, проректора з зовнішньоекономічної діяльності, першого проректора. В цей термін завідував кафедрою спеціальної зоотехнії та виконував обов’язки декана зооінженерного факультету.

З квітня 2003 року по квітень 2005 року директор Сумського державного селекційного центру.

У березні 2005 року Ладика Володимир Іванович приймав участь у конкурсі на заміщення вакантної посади ректора Сумського національного аграрного університету, після якого наказом Міністерства аграрної політики України був призначений ректором з 22.04.2005 року.

Доктор сільськогосподарських наук, професор, член спеціалізованої Вченої ради інституту розведення і генетики тварин УААН. Автор понад 100 наукових та методичних праць.

Одружений. Має сина та доньку.

Основні навчальні дисципліни: «Технологія виробництва молока і яловичини», «Інноваційні технології в молочному скотарстві»

Напрям наукових досліджень:

Збереження генофонду локальних і зникаючих порід великої рогатої худоби;  селекція молочних порід великої рогатої худоби України.

Удосконалення селекційних програм та технологій при розведенні молочної та м’ясної худоби;

Створення високопродуктивних порід, стад та типів худоби;

Розробка селекційних та технологічних програм при розведенні молочної та м’ясної худоби.

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика: 

ДБТ Обґрунтування методології удосконалення і збереження популяції бурої худоби в умовах північно-східного регіону України 0117U004253 (2017-2019 роки).

ДБТ Методологія формування мікропопуляцій худоби з унікальними продуктивними властивостями за використання селекційних, генетичних та біотехнологічних методів.

Наукові результати

Наукові видання в базах даних  Scopus та WoS

Ladyka V. Molecular-Genetic Analysis of Cows Genetic Structure and Determination of Genealogical Relatedness Level of Bulls of Modern Dairy Breeds / V. Ladyka, Y. Skliarenko, Y. Pavlenko, O. Metlytska, I. Ivankova // Advances in Animal and Veterinary Sciences. – 2019. - May 2019. - Volume 7. - Issue 5..р. –

Monitoring research of somatic cells count in goat milk in the eastern region of Ukraine T.I. Fotina, H.A. Fotina,V. I. Ladyka, L.M. Ladyka, N.M.Zazharska.Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 69 (3). 1101-1108.

Nazarenko Y. Determining the influence of the composition of milk from cows of different breeds on quality indicators for the dutch-type cheese / Y. Nazarenko, V. Ladyka, V. Opara, Y. Pavlenko // Eastern-europeen journal of enterprise technologies. – 2019. - 1/11 (97). – р. 23-33.

Nazarenko Y. Research of organoleptic parameters of dutch cheese, prodused frommilk of cows of different breeds / Y. Nazarenko, V. Ladyka, V. Opara, Y. Pavlenko // EUREKA: Life Sciences. – 2019. – Number 1. – р. 52-58.

LadykaV. І., Khmelnychyi, L. M., Lyashenko, Y. V., & Kulibaba, R. O. (2019). Analysis of the genetic structure of a population of Lebedyn cattle by microsatellite markers . Regulatory Mechanisms in Biosystems10(1), 45-49. https://doi.org/10.15421/021907

Ladyka V., Pavlenko Y., Sklyarenko Y.  Uso del polimorfismo del gen de la β-caseína en términos de preservación del ganado lechero marrón.  Arch. Zootec. Vol. 70 (269), 2021. – pp. 88-94. DOI: https://doi.org/10.21071/az.v70i269.5422 (Scopus)

Vladymyr Ladyka, Tatiana Drevytska, Julia Pavlenko, Yuriy Skliarenko, Tatiana Lahuta, Ostap Drevytskyi, Victor Dosenko. Evaluation of cow genotypes by kappa-casein of dairy breeds. Slovak University of Agriculture in Nitra. Acta fytotechn zootechn, 25, 2022(1): 1–6. – pp.

http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/article/view/8

фЗв’язок з виробництвом:

Сільськогосподарські підприємства Сумської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей

Інститут генетики і розведення тварин НААН