Хмельничий Леонтій Михайлович доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри

ЛЕОНТІЙ МИХАЙЛОВИЧ ХМЕЛЬНИЧИЙ

 

Завідувач кафедри “Генетики, селекції та біотехнології тварин”

Доктор сільськогосподарських наук

 

Е-mail: chmelnychy@ukr.net

Scopus - ID - 57215591550

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5175-1291

 WoS: W-2391-2018

Goggle Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-zwXEucAAAAJ&hl=ru

CV

 

Народився 7 листопада 1951 року у с. Пліщин Шепетівського району на Хмельниччині у селянській родині.

1968-1971 – навчання у Новочорторийському зооветеринарному технікумі.

Після закінченні у 1980 році Кишинівського сільськогосподарського інституту ім. М.В.Фрунзе працював старшим науковим співробітником науково-дослідних установ Молдови до 1991 року.

1991-1996 рр. – завідувач відділу тваринництва Хмельницького НВО ”Еліта” УААН;

1996-2006 рр. – завідувач лабораторії молочної худоби та відділу селекції с-г тварин Черкаського інституту АПВ УААН;

з 2006 року по даний час – завідувач кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів Сумського НАУ.

Наукові здобутки: 1986 – захистив дисертацію на здобуття кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин на тему: “Ефективність схрещування червоних степових корів з бугаями спеціалізованих молочних порід”.

2005 – захистив дисертацію на здобуття доктора с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин на тему “Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби”.

2011 – отримав звання професора кафедри розведення та селекції тварин Сумського національного аграрного університету.

 

Напрям наукових досліджень. Селекційне удосконалення худоби новостворених українських молочних порід з поглибленим вивченням практичних та теоретичних засад проблемних питань з оцінки та добору тварин бажаного типу з урахуванням екстер’єрно-конституціональних особливостей.

Держбюджетна тематика. Упродовж роботи у Сумському НАУ виконував роботи з ДБТ за темами: “Збереження генофонду лебединської і сірої української порід великої рогатої худоби” (2006 р.); “Програма селекційного удосконалення новоствореної бурої молочної породи України на період 2006-2015 роки” (2006 р.); “Підготовлення сучасних нормативних документів з селекції тварин та питань зоотехнії згідно вимог ICAR, INTERBULL” (2009-2010 рр.); «Обґрунтування методології удосконалення і збереження популяції бурої худоби в умовах північно-східного регіону України; (2017-2019 рр.)

Наукові здобутки. Керівник 7 захищених кандидатів та одного доктора наук. Автор п’яти винаходів, 460 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 3 підручників, 12 інструкцій та методичних рекомендацій, 4 програм селекції з породами та 20 зі створення високопродуктивних стад з розведення молочної худоби. Автор шести статей індексованих у базах даних Scopus та Web of Science Core Collection.

Керівник наукової школи: селекційне удосконалення худоби молочних і комбінованих порід у напрямку консолідації за продуктивністю та екстер’єрним типом.

Нагороди: Почесна Грамота головного управління сільського господарства і продовольства Черкаської облдержадміністрації (2002 р.); Почесна Грамота Черкаської обласної Ради (2004 р.); Грамота управління освіти Сумської облдержадміністрації (2009 р.); відзнака Міністерства аграрної політики України “Знак Пошани” (2009 р.); грамоти ректора Сумського НАУ (2010 та 2011 рр.); Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011); Почесна Грамота Департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації (2013 р); Подяка голови Сумської облдержадміністрації (2016 р.).

Стажування та підвищення кваліфікації:

Мжнародне стажування

Подяка

Сертифікат підвищення кваліфікації Забезпечення якості

Сертифікат

Хмел_ничий_Л.М.

Хмельничий