Заступник декана з професійно-орієнтаційної роботи, кандидат с.-г. наук, доцент, Попсуй В’ячеслав Васильович.
Доцент кафедри технології кормів і годівлі тварин
Кандидат сільськогосподарських наук
Е-mail: vvp72@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3487-0923
ID Web of Science: U-6199-2018
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TmvMPn0AAAAJ&hl=ru
Народився 28 жовтня 1960 року в м. Чернігові.
1984р - закінчив Сумську філію  аграрного інституту ім. Докучаєва, зооінженерний факультет, диплом з відзнакою;
1984-1985рр. – зоотехнік селекціонер колгоспу ім. Шевченка Лебединського району Сумської області;
1985-1986 рр.- старший науковий співробітник відділу тваринництва Сумської державної дослідної станції;
З 1987 року навчання в аспірантурі на кафедрі  «Генетики, розведення і відтворення с.-г. тварин» Харківського зооветеринарного інституту;
1990-1993 рр. – асистент кафедри «Генетики, розведення і відтворення с.-г. тварин» ХЗВІ;
1993 -1996 рр.  доцент  кафедри біохімії і біотехнології Сумського державного аграрного інституту;
1992 р.- захистив дисертацію на здобуття кандидата с-г наук за спеціальністю 06.02.04. – Частна зоотехнія. Технологія виробництва продуктів тваринництва
на тему: «Продуктивність свиноматок, ріст і відгодівельні якості молодняку на раціонах з гумоксіном з торфу»;
1998 р. - отримав звання доцента кафедри годівлі і розведення с. г тварин;.
З 1996 р.  по теперішній  час працює доцентом кафедри  технології кормів і годівлі тварин Сумського НАУ.
Основні навчальні дисципліни: «Годівля сільськогосподарських тварин», «Сучасні методи дослідження у тваринництві», «Основи розведення та годівлі тварин».
Наукові здобутки  - Автор більше 120 наукових праць, в т. ч. співавтор  4 інструкцій  та методичних рекомендацій та 2 монографій.
Напрям наукових досліджень: Технологія годівлі, утримання та виробництва продукції свинарства.
Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика: Договір про співпрацю з ТОВ ім. Шевченка Лебединського району
Підвищення кваліфікації (стажування): Національний університет біоресурсів і природокористування, ННІ післядипломної освіти (06.11.2017-17.11.2017р., Україна).
Інша інформація: зам. декана з профорієнтаційної роботи біолого-технологічного факультету.