Заступник декана з наукової роботи, кандидат технічних наук, доцент, Степанова Тетяна Михайлівна

Доцент кафедри технології харчування
Кандидат технічних наук, доцент
E-mail: tetiana.stepanova@snau.edu.ua



Народилася 12 жовтня 1980 року в м. Ромни, Сумської області
1997-2002 – навчання у Харківській державній академії технології та організації харчування, спеціальність «Технологія харчування», диплом із відзнакою.

2002-2003 – навчання у Вищій школі підприємництва Харківській державній академії технології та організації харчування, спеціальність «Товарознавство та експертиза у митній справі».

2007-2011 – навчання в аспірантурі Харківського державного університету харчування та торгівлі, спеціальність «Технологія харчової продукції».

2020-2022 – навчання у Національному університеті харчових технологій, спеціальність «Готельно-ресторанна справа», диплом магістра з відзнакою.


З 2003 року працювала на посаді викладача Сумського кооперативного технікуму.

З 2007 року працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів.

З 2010 року працювала на посадах старшого викладача, доцента кафедри технології харчування.

2017 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції на тему «Технологія желе плодово-ягідного на основі напівфабрикатів желюючих».


Основні навчальні дисципліни: «Організація харчування у підприємствах туристичної індустрії» «Проектування підприємств ресторанного господарства», «Управління якістю харчової продукції» (українською та англійською мовами), «Сучасні досягнення харчової науки» (українською та англійською мовами), «Інноваційні харчові інгредієнти у технології харчової продукції» (українською та англійською мовами).
Напрям наукових досліджень: Розробка технологій нових харчових продуктів лікувально-профілактичного призначення.
Грантова, держбюджетна та господоговірна тематика: № 0113U0042 «Розробка технологій нових харчових продуктів лікувально-профілактичного призначення»
Підвищення кваліфікації (стажування): Харківський державний університет харчування та торгівлі. Тема: «Сучасні вимоги викладання дисциплін галузі ресторанного господарства»
Інша інформація: заступник декана з навчальної роботи та з питань акредитації факультету харчових технологій.