Декан біолого-технологічного факультету д.с.-г. наук,, професор, Вечорка Вікторія Вікторівна

Професор кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів

Доктор сільськогосподарських наук

Еmail:vvvechorka@gmail.com

 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4956-2074

 WoS: U-6052-2018

 Scopus ID:  57215580361

 CV

 Goggle Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MzhbMQ0AAAAJ&hl=ru

Народилася 16 серпня 1973 року у с. Улянівка Білопільського району Сумської області.
1990-1995 – навчання у Сумському сільськогосподарському інституті (нині СНАУ).
1995-2007 рр. – старший лаборант та асистент кафедри біохімії та біотехнології Сумського НАУ;
З 2008 – працювала на посадах старшого викладача та доцента кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів СНАУ;
2010 р. – захистила дисертацію на здобуття кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин на тему: “Оцінка продуктивних якостей тварин голштинської породи канадської селекції залежно від генотипових та паратипових чинників”.
2016-2018 рр. – навчання в докторантурі Сумського НАУ за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин.
2017-2018 рр. – навчання в магістратурі Харківської державної зооветеринарної академії за спеціальністю 207 – водні біоресурси та аквакультура.
Основні навчальні дисципліни: “Розведення сільськогосподарських тварин”, “Генетика риб”, “Професійна адаптація”.
Напрям наукових досліджень. Селекційне удосконалення худоби новостворених українських молочних порід з поглибленим вивченням практичних та теоретичних засад проблемних питань з оцінки та добору тварин бажаного типу з урахуванням екстер’єрно-конституціональних особливостей.