ВІДБУВСЯ ПЕРЕДЗАХИСТ НА ВІДКРИТОМУ ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ

ВІБУВСЯСтаном на 22 червня 2023 року відбулося відкрите засідання кафедри технології кормів та годівлі тварин Біолого-технологічного факультету щодо обговорення результатів дисертації за темою «Удосконалення технології виробництва свинини за використання комерційних генотипів ірландського і данського походження» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва аспіранта 4-го року навчання Михалка Олександра Григоровича.

На основі проведеної доповіді та наукової дискусії кафедра надала позитивний висновок щодо рекомендації дисертаційного дослідження до подальшого захисту.