13th International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties”

10-15 вересня співробітники біолого-технологічного факультету та факультету ветеринарної медицини, професор Ольга Бордунова, доценти Римма Долбаносова, Євгенія Самохіна, Лідія Коваленко, Віктор Опара, Тетяна Чернявська, прийняли дистанційну участь у роботі міжнародної конференції 2023 IEEE 13th International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties”, яка відбулась в м. Братіслава, Словакія. Вчені представили доповідь «A Simple Electrochemical and Ultrasound Technique for Obtaining Biocidal Antiviral, Antibacterial and Antifungal Nanoparticles of Calcium Carbonate From the Eggshell Waste».

Матеріали конференції друкуються у виданнях, що належать до наукометричної бази Scopus.