ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ

27 березня відбувся захист дисертаційної роботи аспірантки кафедри технології кормів та годівлі тварин  Цзяо Іньінь  «Удосконалення технологічних прийомів вирощування та використання рослинних екстрактів для покращення м’ясних якостей курчат-бройлерів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.

Науковий керівник кандидат сільськогосподарських наук, доцент, кафедри технології кормів та годівлі тварин Олександр Борисович Кисельов.

 

Вітаємо з успішним захистом дисертації!!