ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ

23 серпня відбувся захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри технології кормів та годівлі тварин Михалка Олександра Григоровича  “Удосконалення технології виробництва свинини за використання комерційних генотипів ірландського і данського походження” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології кормів та годівлі тварин Микола Григорович ПОВОД.

 

Вітаємо з успішним захистом дисертації!!