Рубцов Ігор Олександрович, доцент, к.с.-г.н.

 

ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ РУБЦОВ

Доцент кафедри “Генетики, селекції та біотехнології тварин”

Кандидат сільськогосподарських наук

Е-mail: rubtsov_igor68@ukr.net

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7591-5905

WoS: W-3839-2018

CV

 

Народився 18 липня 1968 року у м. Дзержинськ нині Торецьк Донецької області.

1985-1992 – навчання у Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституті на зооінженерному факультеті.

1992-1995 – навчання в аспірантурі Сумського сільськогосподарського інституту.

1995- 2002 – асистент кафедри технології виробництва молока і яловичини.

2002-2015 – доцент кафедри спеціальної зоотехнії.

2015 – 2022 -  доцент кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів

2022 по даний час доцент кафедри генетики, селекції та біотехнології тварин

1999 – захистив дисертацію на здобуття кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин на тему: “Мінливість та генетична обумовленість формування господарсько-корисних ознак у бугаїв-плідників бурих порід ”.

2002 – отримав звання доцента кафедри спеціальної зоотехнії.

Основні навчальні дисципліни: Технологія виробництва продукції аквакультури», «Технологія виробництва продукції вівчарства та козівництва», «Розведення сільськогосподарських тварин з основами відтворення», «Екологія в тваринництві».

Наукові здобутки. Співавтор 2 селекційних досягнень у тваринництві, 105 наукових праць, у тому числі навчальний посібник.

Напрям наукових досліджень. Селекційне удосконалення худоби новостворених українських молочних порід.

Нагороди: грамота ректора Сумського НАУ 2013 рік.

 

 

Стажування та підвищення кваліфікації:

Рубцов_I.О.