Заступник декана з питань заочної освіти, доцент, доктор філософії, Михалко Олександр Григорович

МИХАЛКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ, ДОЦЕНТ, ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

 

Доцент кафедри технології кормів та годівлі тварин

E-mail: Oleksandr.Mykhalko@snau.edu.ua

Research: G-2305-2018

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0736-2296

Scholar.google:https://scholar.google.com.ua/citations?user=PqNgva0AAAAJ&hl=ru

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57313044100

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-2305-2018?state=%7B%7D

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Mykhalko

CV

     

 Автобіографія

 

Народився 1985 року в смт Рогань Харківської області.

У 2003-2008 роках – навчання на факультеті Економіки і підприємництва Сумського НАУ, за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2017-2018 роки – навчання на біолого-технологічному факультеті Сумського НАУ за спеціальністю 204, «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

З 2019-2023 роки – навчання в аспірантурі Сумського НАУ за спеціальністю 204, «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

У 2023 році захистив дисертацію за темою: "Удосконалення технології виробництва свинини за використання комерційних генотипів ірландського і данського походження".

З 2023 року працюю на посаді доцента кафедри технології кормів та годівлі тварин.

 

Основні навчальні дисципліни:

«Цивільний захист»

«Occupational Health and Safety in industry and Civil Defense»

«Годівля с.-г. тварин»

«Кормові і біологічно-активні добавки в інтенсивному тваринництві»

 

Напрями наукових досліджень:

"Удосконалення існуючих та розробка нових техніко-технологічних рішень промислових технологій виробництва свинини й розробка на їх основі об’ємно-планувальних рішень сучасних свинарських підприємств".

Госпдоговірна тематика: "Розробка і впровадження заходів щодо захисту об’єктів АПК та адміністративних територій від наслідків надзвичайних ситуацій".

 

Підвищення кваліфікації (стажування):

 

  1. Підвищення кваліфікації, стажування за темою «Практичне ознайомлення з системою та заходами біобезпеки, заходами створення мікроклімату,  системою годівлі, системою обліку та менеджменту на реподукторних свинокомплексах та свинокомплексах   з дорощування і  відгодівлі поросят» (2017 р., 2020 р., ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс»).

 

  1. Підвищення кваліфікації за темою «Забезпечення якості вищої освіти» (2020 р., Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів Сумського НАУ).

 

  1. Підвищення кваліфікації за темою: «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності» (2022 р., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму).

 

  1. Підвищення кваліфікації за темою «Fisheries and aquaculture response to emergencies (FARE)», FAO elearning Academy, 2023

 

  1. Підвищення кваліфікації за темою «Making small-scale fisheries sustainable», FAO elearning Academy, 2023

Міжнародне стажування:

  1. Підвищення кваліфікації за темою: «Disaster Preparedness» (Oct 31, 2020, online course authorized by University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA).

 

  1. Підвищення кваліфікації за темою: «Communicating During Global Emergencies» (Nov 16, 2021, online course authorized by Emory University, Atlanta GA, USA).
  2. Стажування за темою «Development of Aquaculture and Fisheries Education for Green Deal in Armenia and Ukraine: from education to ecology (Розвиток освіти в галузі аквакультури та рибальства для зеленої угоди у Вірменії та Україні: від освіти до екології)», Університет Дубровніка (UNIDU), Хорватія, 2024

Сертифікат (посилання)

 

Міжнародні проекти:

  1. AFISHE, Development of Aquaculture and Fisheries Education in Armenia and Ukraine: From education to Ecology (101082557).

 

Інша інформація: заступник декана біолого-технологічного факультету з питань заочної освіти