Повод Микола Григорович

сканирование0001

З 1 вересня 2016 року професором кафедри технології кормів та годівлі сільськогосподарських тварин Сумського національного аграрного університету  почав працювати доктор с.-г.наук Повод Микола Григорович.

Микола Григорович один із найкращих фахівців свинарської галузі в Україні. Останнім часом він мав  ГДТ  з підприємствами  Дніпропетровської, Донецької, Запорізької,  Хмельницької  Полтавської та Херсонської областей  і Міністерством аграрної політики. Є співрозробником та куратором більше 30 проектів свинарських підприємств розміром від 2 до 4620 свиноматок. На даний момент є дорадником МінАП та постійно проводить майстер-класи з свинарства, очолює групу з розробки нових «Відомчих норм проектування свинарських підприємств».  В галузі свинарства  підтримує тісний контакт з Асоціацією свинарів України.

З 2003 по 2008 рік працював деканом біотехнологічного факультету ДДАУ.

З 2008 року  працював доцентом кафедри розведення і генетики с.-г. тварин. За період роботи в Університеті  опубліковано  близько 100 робіт більшість яких в фахових виданнях. Є співавтором  трьох монографій, трьох підручників та 12  навчальних посібників   з генетики с.-г тварин та технології виробництва свинини. Має 4 патенти на корисну модель та одне авторська свідоцтво.

Під його керівництвом  підготовлено дві кандидатські дисертації за спеціальностями 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» та 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва».

В 2008 році був ініціатором та доклав зусиль для отримання університетом міжнародного гранту «Оцінка, якість та безпека продуктів харчування» на 750 тис €.  В  липні  2015 року успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора с.-г. наук за спеціальністю 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва». Після  захисту дисертації опублікував 18 робіт в фахових та інших виданнях.

Фото участь в міжнародних виставках Супровід проекту реконструкції Глобинського свинокомплексупроекту OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Навчаняня на фермі вНімеччині

 

CV 

Скачать (DOC, Неизвестный)

Популярні записи...