Вітаємо з успішним захистом дисертації

30 червня відбувся захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри генетики, селекції та біотехнології Карпенка Богдана Миколайовича “Особливості формування екстер’єру чорно-рябої молочної худоби різних порід” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри генетики, селекції та біотехнології тварин Леонтій Михайлович ХМЕЛЬНИЧИЙ.