ВІДКРИТІ ЛЕКЦІЇ НА КАФЕДРІ ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТВАРИН

14 листопада 2022 року відбулася відкрита лекція з дисципліни «Технологія
виробництва продукції вівчарства та козівництва» за темою "М’ясна
продуктивність овець», для студентів 3 курсу спеціальності 204 Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва
Лектор к. с.-г. н., доцент кафедри генетики, селекції та біотехнології тварин
Рубцов Ігор Олександрович

16 листопада 2022 року відбулася відкрита лекція для студентів 2 курсу
спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва з дисципліни «Валеологія» англійською мовою, тема лекції
"Basics of rational nutrition»,
Лектор к. с.-г. н., доцент кафедри генетики, селекції та біотехнології
тварин Самохіна Євгенія Анатоліївна