ПРОГРАМА ТА НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ

Щоденник практики

Програма_маг_стри

Програма 3 курс

Програма 2 курс.

Програма 1 курс.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИКУ.

ПОВ_ДОМЛЕННЯ.

направлення.

методичка практика.

Договiр_про_провед._практики_студентiв_Сумс_кого_НАУ

договiр_про_спiвпрацю_бланк_1_

Догов_р ДУАЛЬНА ОСВ_ТА 2018 (1).