ПЕРЕДЗАХИСТ НА  ВІДКРИТОМУ ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ “ТЕХНОЛОГІЇ КОРМІВ І ГОДІВЛІ ТВАРИН”

7 вересня 2022 року у режимі он-лайн на платформі ZOOM відбулося відкрите засідання кафедри “ТЕХНОЛОГІЇ КОРМІВ І ГОДІВЛІ ТВАРИН” на якому для передзахисту були представлені наступні наукові дослідження:

  1. Цзао Іньінь (Yingying Qiao) на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

на тему: «Дослідження впливу екстракту Astragalus та екстракту Glycyrrhiza  на продуктивність, якість м’яса, показники сироватки та кишковий бар’єр бройлерів».

Науковий керівник:  Кисельов Олександр Борисович, кандидат с.-г., наук, доцент.

  1. Швачки Руслана Петровича на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

на тему: «Оптимізація технології виробництва свинини за різних термінів відлучення поросят від свиноматок».

Науковий керівник:  Повод Микола Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор.

За результатами відкритого голосування всі присутні підтримати представлені дослідження та дати високу оцінку теоретичному та практичному значенню робіт, а також рекомендували представлені роботи до подання в спеціалізовану вчену раду для захисту.