Хмельничий Сергій Леонтійович, старший викладач кафедри

ХМЕЛЬНИЧИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ

 

Старший викладач кафедри “Генетики, селекції та біотехнології тварин”

 

E-mail: serhiokh@ukr.net

ORCID: 0000-0003-2352-3317

CV

 

Народився 24 березня 1975 року в місті Кишинів республіки Молдова.

З 1996 року по 1998 рік навчався у Черкаському комерційному технікумі.

У 2009 році вступив до Сумського національного аграрного університету на заочне відділення за спеціальністю «Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва», який закінчив у 2013 році за ОКР «Спеціаліст».

З 2009 року по 2011 рік працював на посаді лаборанта сектору оцінки типу племінних тварин Інституту розведення і генетики тварин НААН України.

З 2014 року працюва на посаді асистента, а з 2018 – старшого викладача кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка екстер’єру тварин сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи».

Наукові здобутки: автор 67 наукових праць, з яких 3 індексованих у базах даних Scopus та Web of Science Core Collection, 49 у фахових виданнях та 15 тез доповідей міжнародних конференцій.

Напрям наукових досліджень: Селекційне удосконалення худоби новостворених українських молочних порід з поглибленим вивченням практичних та теоретичних засад проблемних питань з оцінки та добору тварин бажаного типу з урахуванням екстер’єрно-конституціональних особливостей.

Стажування та підвищення кваліфікації:

Хмельничий С.Л.