ДУАЛЬНА ОСВІТА У ДІЇ

На сьогоднішній день розвиток агросектору є найдинамічнішим серед інших, який розвивається з неймовірною  швидкістю. Викладання матеріалу для спеціалістів у теоретичній формі в навчальному закладі значно відстає від реального стану речей на підприємстві, тому кожна компанія змушена готувати кадри своїми силами у виробничому режимі. Агрокомпанії займають друге місце по діджиталізації всіх процесів (після IT-компаній) – не всі навчальні заклади мають необхідне комп’ютерне спеціалізоване оснащення. З використанням дуальної освіти – студенти мають доступ до всіх цих ресурсів. Тому проходження практичної підготовки студентів біолого- технологічного, інженерно- технологічного, агрономічного  та факультету ветеринарної медицини є дуже корисним в плані закріплення теоретичних знань набутих в аудиторіях та набуття практичних навичок з їх використання на виробництві.

Основна мета програми практики з боку господарства – надання здобувачу вищої освіти всебічних практичних навичок в галузі свинарства ще до його «входження в посаду» та  визначення здатності  до  засвоєння нових знань та навичок і на їх основі зарахування успішних практикантів до внутрішнього кадрового резерву та на постійну роботу

Як результат співпраці  СНАУ і ТОВ «НВП» Глобинський свинокомплекс з 412 студентів які пройшли стажування на робітничі посади було   прийнято 105 чоловік., з них на сьогоднішній день постійно працевлаштовано 49 осіб,  в тому числі на посаду керівника свинокомплексу на 12 тис голів – 1 особа, заступників керівників свинокомплексу на 150 тис. свиней  – 2 особи, спеціалістів   середньої ланки  –  6  осіб, обліковців та операторів кормокухні – 9 осіб, операторів з ветеринарного оброблення тварин, операторів свинарських комплексів, слюсарів ремонтників та електромонтерів – 31 особа.

Професор кафедри «Технології кормів і годівлі тварин»

доктор сільськогосподарських наук

Повод Микола Григорович