Заступник декана з виховної роботи, кандидат с.-г. наук, доцент, Корж Ольга Василівна
Доцент кафедри технології кормів і годівлі тварин
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Е-mail: korg.olga@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9134-5148
ID Web of Science: U-6056-2018
GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/citations?user=_brXG1wAAAAJ&hl=ru
Народилася 30 січня 1980 року в м. Дніпродзержинськ.
1997-2002 – навчання на зооінженерному факультеті Сумського сільськогосподарського інституту, спеціальність «Зооінжерія», диплом з відзнакою.
2004-2007 – навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного університету, спеціальність «06.02.02».
З 2008 р. – працювала на посадах асистента, викладача, доцента кафедри технології кормів і годівлі тварин.
2009 р. – захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.04 – «Технологія виробництва продукції тваринництва» на тему «Удосконалення прийомів спрямованого вирощування телиць сіментальскої породи».
2015 р. - отримала звання доцента кафедри технології кормів і годівлі тварин.
З 2008р. по теперішній час працює доцентом  кафедри технології кормів і годівлі тварин Сумського НАУ.
Основні навчальні дисципліни: «Технологія виробництва рослинних кормів», «Технологія кормів і кормових добавок», «Наукові основи годівлі тварин», «Планування виробництва  кормів», «Основи розведення та годівлі тварин», «Сучасні методи дослідження в тваринництві», «Зберігання та контроль якості кормів».
Наукові здобутки:  автор більше 62 наукових праць, більше 15 методичних рекомендацій.
Напрям наукових досліджень: Технологія приготування, зберігання і використання кормів та технологія годівлі тварин.
Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика: Договір про співпрацю з ТОВ ім. Шевченка Лебединського району.
Підвищення кваліфікації (стажування): Національний університет біоресурсів і природокористування, ННІ післядипломної освіти (06.11.2017-17.11.2017р., Україна).
Інша інформація: зам. декана з виховної та організаційної роботи біолого-технологічного факультету.