АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-наукової програми, за якою вони навчаються.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 

АНКЕТА для здобувачів щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-наукової програми