Заочне відділення Біолого-технологічного факультету

ОГОЛОШЕННЯ!

До уваги наукових (дипломних) керівників студентів спеціальності ТВППТ ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання біолого-технологічного факультету та студентів!

 

Дипломні роботи необхідно здати особисто заступнику  декана біолого-технологічного факультету з питань заочної освіти Михалку О.Г. в каб. 205а корпусу факультету економіки і менеджменту.

 

Загальні вимоги до дипломної роботи:

  • робота зшита, прошнурована, пронумерована;
  • тема дипломної роботи на титульній сторінці повинна дослівно відповідати темі визначеній наказом «Про затвердження тем дипломних робіт…»;
  • підписні розділи підписані консультантами відповідних кафедр;
  • до дипломної роботи повинні бути додані:
  • Рецензія з підписом рецензента;
  • Відзив з підписом наукового керівника;
  • Завдання з підписом наукового керівника, консультантів підписних розділів, студента та затверджене завідуючим кафедри;
  • Подання з підписом заступника декана з питань заочної освіти Михалка О.Г., провідного фахівця навчального відділу Наумової А.М., наукового керівника;
  • Довідка про достовірність даних з підприємства, показники господарської діяльності якого використовувались для написання дипломної роботи (крім студентів, які використовували показники господарської діяльності Сумського НАУ)

 

 

 

З повагою,

заступник декана БТФ

з питань заочної освіти                                                     О.Г. Михалко

 

Скачать (TIFF, 4.87MB)

Загальна інформація.

Заочне відділення Біолого-технологічного факультету Сумського національного аграрного університету організовано 6 травня 2016 р.

Факультет веде підготовку студентів заочної форми навчання за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр», освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» із таких спеціальностей:

«Технологія виробництва продукції тваринництва»

«Водні біоресурси і аквакультура»- промислове вирощування риби, рибальство і переробка риби напрямку «Водні біоресурси»

 

Структура заочного відділення біолого-технологічного факультету.

 mihalkoЗаступник декана біолого-технологічного факультету:

Михалко Олександр Григорович,

тел. роб.70-11-75

каб. 205ае, 321Г, 205М


naumovaПровідний фахівець навчального відділу:

Наумова Алла Миколаївна,

тел. роб. 70-11-75

каб. 205ае


rybcovaСекретар біолого-технологічного факультету:

Рубцова Наталія Миколаївна

тел. роб 70-10-89

каб. 309Г

 Організація навчальної роботи на заочному відділенні.

Організація навчальної роботи на заочному відділенні проводиться згідно  навчальних планів, навчальних програм, методичних вказівок із вивчення дисциплін, навчального графіку, плану проведення лабораторно-екзаменаційної сесії.

Навчальний процес на заочному відділенні на 2016-2017 навчальні роки планується проводити згідно Графіку навчального процесу студентів заочної форми навчання на 2016 – 2017 навчальний рік.

 

Планування роботи заочного відділення.

Навчальний процес на заочному відділенні біолого-технологічного факультету здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993р. №161.

Навчальний процес заочного відділення організовується деканом факультету і відображається в наступній документації відділення:

1. Положення про організацію освітнього процесу в Сумському НАУ, ухвалено Вченою Радою

2.План роботи відділення ( складається по семестрах)

3.Робочий план навчального процесу ( на навчальний рік ).

4.Плани педагогічних навантажень викладачів на навчальний рік.

5.Графік навчального процесу ( на навчальний рік).

6.Індивідуальні навчальні графіки студентів.

7.Розклад навчальних занять, консультацій, захисту дипломних проектів.

8.План виховної роботи ( на весь період навчання і на навчальний рік).

 

Профорієнтаційна робота.

Одержувати освіту за заочною формою навчання мають право громадяни України незалежно від роду й характеру їхніх занять і віку.

Оголошення про прийом розповсюджуються студентами заочної форми навчання, студентами стаціонарного відділення, викладачами, що від’їжджають на виробничі наради та відрядження. Навчальний заклад надсилає оголошення про правила прийому студентів для друку в обласні і районні газети. Правила прийому та порядок зарахування неодноразово транслюються місцевими, районними і обласними радіостанціями.

 

Зв’язок навчального процесу з виробництвом.

Здійснюється в процесі установчих занять і лабораторно – екзаменаційних сесій, а також у процесі проведення виховних заходів зі студентами.

 

Практичне навчання.

Виробнича переддипломна практика організується для студентів – заочників перед 1  курсом (для спеціалістів, магістрів) в листопаді та в вересні місяці, тривалістю 30 календарних днів, безпосередньо перед дипломним проектуванням.

 Переддипломну практику студенти – заочники, як правило, проходять у своїх організаціях за місцем роботи, як дублер майстра.

 Перед початком переддипломної практики в період лабораторно – екзаменаційної сесії  за студентами – заочниками закріплюються керівники дипломного проектування, а також консультанти по розділах проекту.

 Керівники дипломного проектування, як правило, призначаються і керівниками переддипломної практики.

 Керівники дипломного проектування (керівники переддипломної практики) спільно зі студентами – заочниками підбирають місця (об’єкти) проходження переддипломної практики, а також теми дипломного проекту.

  Лабораторно – практичні заняття проводяться в період установчих занять і лабораторно – екзаменаційних сесій у спеціалізованих лабораторіях і кабінетах (використається матеріальна база денного відділення). За результатами виконаних лабораторних (практичних) робіт студенти оформляють звіти і здають заліки.

 Результати лабораторно – практичних робіт зі спеціальних предметів використаються в курсових проектах.

 

Виховна робота.

Виховна робота зі студентами заочниками проводиться відповідно до плану заочного відділення біолого-технологічного факультету по наступних основних напрямках:

 – виховання національної свідомості, українського патріотизму;

– виховання працьовитості свідомої дисципліни, відповідальності й гордості за вибрану професію;

– морально – етичне виховання;

– правове виховання;

– екологічне виховання;

– гендерне виховання.

Виховна робота проводиться в процесі викладання дисциплін і позааудиторних заходів у період установчих занять, лабораторно – екзаменаційних сесій, а також у міжсесійний період.