Приклад виконання курсових робіт

Курсова робота з предмету «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА».

 

Коментар до курсової роботи

 

Курсова робота виконана студенткою третього курсу біолого-технологічного факультету, відповідає загальним положенням та вимогам її написання та оформлення. Структура курсової роботи відповідає методичним рекомендаціям.

Робота складається з двох частин: реферативної та розрахункової. В першій частині студентка опрацювала достатню кількість наукової літератури з даного питання. Причому, більша половина з них, це збірники наукових праць за останні 5 років. Особливо цінним є використання праць науковців інституту птахівництва НААНУ.

План роботи складений в логічній послідовності з висвітленням всіх технологічних питань.

В реферативній частині чітко висвітлений сучасний стан досліджуваного питання.

Розрахункова частина виконана вірно. Проведено всі необхідні обчислення: батьківське поголів’я стада, валове виробництво м’яса і інкубаційних яєць, складені рецепти комбікормів, визначено витрати кормів на день, на одну голову, на день на все поголів’я, за весь період продуктивного використання птиці.

В тексті не використані раніше вживані застарілі терміни, а лише сучасна термінологія з використанням скорочень слів загальновживаних в науковій та с.-г. літературі.

Але слід вказати на деякі недоліки при посиланні на використані джерела в огляді літератури. Посилання в тексті на використані джерела літератури слід позначати порядковим номером літературного джерела у списку використаної літератури і виділити двома квадратними дужками, наприклад [5], або пишучи прізвища і ініціали авторів. Наприклад, С.І. Боголюбський [5] вважає, що… При посиланні одночасно на декілька джерел літератури пишуться автори використаних джерел або позначаються номер під яким знаходиться автор списку літератури. [3,5,8,11]

Тема курсової роботи:

Яєчна продуктивність птиці перспективного і резервного генофондів.

Скачать (DOCX, 868KB)

 

Курсова робота з предмету:

“СТАВОВЕ            РИБНИЦТВО”

Скачать (DOC, 264KB)