КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Електронна пошта fldsnau@yahoo.com

Загальна інформація

 

Кафедра іноземних мов була створена в 1980 р. Станом на листопад 2018  року до складу кафедри входить 10 доцентів, 19 старших викладачів, 10 викладачів і 2 одиниці допоміжного персоналу. За структурно-адміністративним поділом належить до біолого-технологічного факультету.

 Викладачі ведуть практичні заняття з англійської, німецької, польської та французької мов на всіх факультетах стаціонарної і заочної форми навчання, з аспірантами, слухачами магістратури, на курсах інтенсивного вивчення іноземних мов, з російської та української мов на підготовчих курсах для іноземців.

 З 2001-2002 навчального року кафедра перейшла до системного вивчення іноземних мов, мета якого вільно спілкуватися з носіями мови, читати оригінальну фахову літературу. Поглиблене вивчення триває 2 роки, перший з яких присвячується опануванню побутової і загальнонаукової тематики, а наступних два – засвоєнню фахової термінології. Після двох років навчання студенти отримують свідоцтво про рівень володіння іноземною мовою, що є перепусткою для участі в міжнародних програмах.

 Кафедра має сучасну матеріальну базу, навчальні кабінети,  комп’ютерний клас, зручні приміщення для викладачів, необхідну оргтехніку. До кожного робочого місця підведено Інтернет. У навчальному процесі використовуються новітні досягнення методичної науки, сучасні технічні засоби. До викладання, читання лекцій та підвищення кваліфікації викладачів залучаються фахівці із США, Канади, Німеччини, Австрії, Польщі.

 Викладачі беруть активну участь у методичній роботі. Готують до друку і видають навчальні посібники, методичні розробки, словники й інші матеріали дидактичного напрямку.

 Наукові дослідження проводяться у сфері термінології німецької та англійської мов, педагогіки вищої школи. З цих тем захищені 15 кандидатських дисертацій, за останні 5 років опубліковано понад 300 наукових праць. Шість викладачів кафедри є аспірантами у провідних університетах України. Підтримуються тісні творчі зв’язки з Інститутом проблем виховання НАПН України, Київським національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Національним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Національним лінгвістичним університетом, Сумським державним університетом, Сумським державним педагогічним університетом, Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна.

.

image002

Співробітники кафедри