Кафедра “Розведення та селекції тварин та водних біоресурсів”

kaf_rozvedennjКафедра розведення та селекції тварин створена як структурний підрозділ у складі біолого-технологічного факультету з метою оптимізації структури університету, забезпечення якісного ведення навчального процесу та підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у відповідності до рішення вченої ради університету (протокол №10 від 26.06.2006 року) та наказу ректора Сумського національного аграрного університету за №1270-ВК від 14.07.2006 року.
У зв’язку з ліцензуванням напряму підготовки 6. 090201 – «Водні біоресурси та аквакультура» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на біолого-технологічному факультеті СНАУ у 2012 році було змінено назву на «кафедра розведення і селекції тварин та водних біоресурсів».

Професорсько-викладацький склад кафедри:

На кафедрі викладається 41 дисципліна: розведення с.-г. тварин, селекція с.-г. тварин, основи розведення с.-г. тварин, генетика риб, технологія виробництва продукції аквакультури, вступ до спеціальності, технологія виробництва продукції вівчарства, технологія виробництва продукції козівництва, селекція риб, гідробіологія, іхтіопатологія та ін.
Науково-дослідна робота кафедри виконується за темою: “Удосконалення худоби молочних і комбінованих порід у напрямку консолідації за продуктивністю та екстер’єрним типом” (держ. реєстраційний номер: 0107U001352), спрямована на вирішення актуальних проблем з вивчення закономірностей формування бажаного типу тварин новостворених українських молочних і комбінованих порід і типів худоби на сучасному етапі селекції та визначенні селекційно-генетичних параметрів продуктивності й екстер’єру, які доповнюють існуючі та вносять нові положення в теоретичні й практичні основи селекції великої рогатої худоби.
Співробітництво: Інститут розведення і генетики тварин УААН, Інститут тваринництва НААН, кафедра генетики, розведення та репродуктивної біотехнології тварин ім. М.А.Кравченка національного університету біоресурсів і природокористування України, кафедра розведення та генетики сільськогосподарських тварин Луганського НАУ.
Публікації: професор Л. М. Хмельничий – 325 наукових праць (у тому числі 2 монографії, 4 навчальні посібники, 11 брошур, інструкцій та методичних рекомендацій, 4 винаходи, 20 перспективних програм селекції зі створення високопродуктивних стад та поліпшення новостворених порід).
В.о. професора А. М. Салогуб – 64 наукові праці (у т.ч. – 1 навчальний посібник, одна брошура, 3 методичних видання)
Доцент В. В. Вечорка – 24 наукові публікації, 6 методичних видань та 1 програма селекційно-племінної роботи.
Доцент Ю. М. Бойко – 32 наукові публікації, 2 методичних видання, 3 програми селекції по роботі з породою та 5 планів селекційно-племінної роботи.
Доцент А. В. Пекарський – до 30 наукових публікацій та 3 монографії.
Доцент В. М. Бондарчук – 83 наукових праць, з них 61 наукового та 22 навчально-методичного характеру.
Асистент А. О. Шкурат має близько 10 наукових публікацій.
Підготовка кадрів: при кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 06.02.01 – розведення і селекція тварин, у якій наразі навчається три аспіранти.
Філіали кафедри: Підліснівська філія ПрАТ “Райз-Максимко”, ПЗ “Перше Травня” Сумського району, ПЗ ПСП “Пісківське”, ПЗ ім. Шевченка Бахмачського району.
Зв’язок з виробництвом: розробка перспективних планів селекційно-племінної роботи в галузі скотарства для господарств, виступи з лекціями, надання конкретних порад для працівників тваринництва, узагальнення та поширення передового досвіду з ведення молочного скотарства, вівчарства, розведення та селекції с-г тварин, надання консультацій, участь у виставках, семінарах і нарадах спеціалістів.
Наукова робота зі студентами: при кафедрі працюють студентські наукові гуртки, здійснюється керівництво дипломними роботами ОКР “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”, які виконуються на матеріалах наукових досліджень господарств і носять прикладний характер, здійснюється керівництво навчальними та виробничими практиками.
Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу, форм і методів його організації, методичного забезпечення лекцій, лабораторно-практичних занять, практики.

e-mail: kafedra_selekcii_btf@ukr.net