Кафедра “Біохімії та біотехнології”

Завідувач кафедри –  Бондарчук Лариса Володимирівна

 Історія кафедри

Кафедру засновано в 1989 році. Першим її завідувачем був проф. Грінін Олександр Семенович. З 1994 по 2001 рік кафедру очолював доктор біологічних наук Єрьоменко Віктор Іванович,   З вересня 2001 року завідувачем кафедри є доцент Бондарчук Лариса Володимирівна. В різний час на кафедрі працювали: доц. Куровський Юхим Андрійович; доц. Чергик Микола Іванович ; доц. Кіндя Валерій Ілліч; Буряковський Всеволод Дмитрович.

Основні дисципліни

 • Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії
 •  Біологія продуктивності
 • Біотехнологія
 • Гігієна сільськогосподарських тварин
 • Ембріоінженерна біотехнологія
 • Екологічні медоти ведення галузі тваринництва
 • Клінічна біохімія
 • Основи фахової діяльності
 • Профілактика хвороб тварин
 • Санітарія та гігієна в рибництві
 • Стандартизація продукції аквакультури
 • Технологія зберігання переробки і консервування риби
 • Фізіологія тварин

kafedraДисципліни викладаються для студентів напряму підготовки:

 • «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»
 • «Ветеринарна медицина»
 • «Водні біоресурси та аквакультура»

Склад кафедри

Наукова робота

Наукова робота проходить в межахкомплексних програм науково-дослідних робіт «Розробка захисної штучної кутикули для інкубаційних яєць: біохімічні та біофізичні аспекти» (№ держреєтрації 0102U007421); «Створення бази даних «Метаболічні параметри яєць курей» для удосконалення технології виробництва продуктів птахівництва в України» (№ держреєтрації 0107U007962); «Розробка теоретичних і експериментальних засад конструювання «штучної кутикули» (NANO ARTICLE) для захисту інкубаційних яєць» (№ держреєтрації 0107U007961).

Наукова школа

Бондарчук Л.В. 1 кандидат сільськогосподарських наук.

Бордунова О.Г., к.в.н., доцент

Підготовлено: 1 кандидат сільськогосподарських наук. На сьогодні – 3 аспіранти.

Участь у науково-організаційних заходах

- Постійна участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах:  наукові розробки представлені на ІІ Українській конференції з птахівництва (14-16 травня, Борки). Харків. 1996 р., міжнароднійнауково-практичнійконференції «14-th International Mass Spectrometry Conference, 25-29 August 1997, Tampere, Finland. – Tu», «11-th European Symposium on Water fowl. NANTES (France). September 8-10. 1997.», «10-th European Poultry Conference “The poultry Industry Towards 21st Century. – Jerusalem, Israel, June 21-26, 1998», на 1 Всеросійськійнауково-методичнійконференціїветеринарноїфармакологіїітоксикології. Київ, 1998р., «Quality of Eggs and Eggs Products» (Proceedings of the European Symposium held in Bologna (Italy) (19th to 23rd September, 1999), наМіжнароднійнауково-практичнійконференції (24-26 апреля 2001 г., Курск), нанауково-практичнійконференції «Проблемистановленнягалузітваринництвавсучаснихумовах» Вінницькийдержавнийаграрнийуніверситет, 23-25 травня, 2005р., на 2-муз’їздіукраїнськоготоваристваклітинноїбіології (23-26 жовтня 2007, Київ, КНУім.Т.Шевченка), наміжнароднійконференції „Нанорозмірнісистеми. Будова-властивості- технології” (21-23 листопада 2007) НАНУкраїни, м. Київ, на V Міжнароднійконференції «Птахівництво – 2009» (21 – 24 вересня 2009 р., м. Судак),наміжнароднійконференції «Nanobiophysice: Fundamental and Applied aspects.” NBP-2009 Фізико-технологічнийінститутнизькихтемпературім. ВернікаНАНУкраїним. Харків, 2009р., наміжнародній науково-практичнійконференціїмолодихвчених «Молодежьиинновации -2009», присвяченій 170 – річниці  УОБГСХФ, м. БіркиХарківськоїобласті., наміжнародній науково-практичнійконференції«ЗоотехнічнанаукаПоділля: історія, проблеми, перспективи», м. Кам’янець – Подільський, 2010р, наміжнародній науково-практичнійконференціїмолодихвчених «Молодежьиинновации -2013» м. Горки,Білоруськадержавна сільськогосподарська академія, 2013р., на міжнародних та щорічнихнауково–практичних конференціях професорсько-викладацького складу Сумського національного аграрного університету.

 Студентські наукові заходи

Щорічні наукові конференції з біохімії та фізіології для студентів 2 курсу та біотехнології для студентів 4 курсу біолого – технологічного та факультету ветеринарної медицини.

На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки з «Фізіології тварин»та «Гігієна с/г тварин». Гуртківці є активними учасниками щорічних наукових конференцій та олімпіад, які проводяться в СНАУ. Крім того, під керівництвом викладачів кафедри студенти готуються до участі в конкурсах наукових робіт, всеукраїнських олімпіадах.

DSC05391

DSC05387

DSC05379

DSC05374

P1000324