Кафедра “Технології виробництва продукції тваринництва”

Адреса кафедри: Україна, 40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, гол. корпус, кім.  321, тел:0542-627838

E-mail:  f_bt@sau.ua

 Про кафедру

Кафедра була створена 0.1.01.1990 року, під назвою “Технологія виробництва молока та яловичини”. В той час на кафедрі працювали д. с.-г. н., проф. Котенджи Г.П., проф. Лобанов В.Т., доценти Кривенцова В.Ф., Шарганов В.М., асистент Ладика В.І. На кафедрі працювало 2 професори, 4 доцента та 2 асистента. З 1 серпня 1997 року кафедра має назву “Технології виробництва продукції тваринництва”. Починаючи з дня створення кафедри більше 20 років кафедру очолював д. с.-г. н., професор Котенджи Г.П.

IMG_8407

З 2012 року кафедру очолює доцент, к.с.-г.н. Приходько М.Ф.

 

Співробітники кафедри

Дисципліни, які читаються на кафедрі:

1.Системи технологій галузі СТВПТ (для студентів І курсу факультету економіки та підприємництва спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування»)

2. Системи технологій в тваринництві (для студентів І курсу факультету факультетів.

економіки та підприємства і  спеціальностей «Облік і аудит», «Економіка підриємства», «Маркетинг», «Фінанси»)

3. Тваринництво (для студентів 2 курсу агрономічного факультету спеціальності «Агрономія»))

4. Технологія продуктів забою (для студентів 4 курсу біолого-технологічного факультету,спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»)

5. Стандартизація продукції тваринництва (для студентів 4 курсу біолого-технологічного факультету спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»)

6. Технологія переробки продукції тваринництва (для студентів 4 курсу біолого-технологічного факультету спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»)

7. Технологія м’яса і м’ясної продукції (для студентів 5 курсу біолого-технологічного факультету спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»)

8. Технологія машинного доїння (для студентів 3 курсу біолого-технологічного факультету спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»)

9. Безпека життєдіяльності (для студентів 1 курсів всіх факультетів  та спеціальностей)

10. Цивільний захист (для студентів 5-6 курсів всіх факультетів та спеціальностей ).

11. Валеологія (для студентів 1 курсу біолого-технологічного факультету спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»)

12. Біоетика та біобезпека (для студентів 2 курсу біолого-технологічного факультету спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»)

Наукова діяльність

Основний напрямок наукової роботи кафедри – «Удосконалення селекційних та технологічних програм при розведенні сільськогосподарських тварин в умовах інтенсивного виробництва».

Базова тематика наукових дисертаційних та дипломних досліджень – удосконалення технологій виробництва продукції тваринництва.

Наукові впровадження технологій у виробництво – результати досліджень використовуються вплемінних і провідних господарствахпівнічно-східного регіону України.

Практична цінність результатів та продукції -результати досліджень використовуються вплемінних і провідних господарствахпівнічно-східного регіону України.

Використання результатів та продукції у навчальному процесі – отримані результати наукових досліджень використовуються  в лекційному матеріалі та проведенні ЛПЗ з наступних дисциплін:  «Технологія виробництва продукції тваринництва», «Системи технологій в тваринництві», «Технологія переробки продукції тваринництва», «Технологія машинного доїння», «Скотарство і технологія виробництва молока і яловичини», «Розведення сільськогосподарських тварин».

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

1. Котенджи Геннадій Павлович, доктор сільськогосподарських наук, професор

Тема дисертації: “Формирование молочного типа скота для механизированных ферм и комплексов.”

Изучен рост и розвитие телок и нетелей в условиях контрольного коровника и индустриальной технологии, научно обоснована подготовка нетелей к лактации, проведена сравнительная оценка их по пригодности к промышленной технологии производства молока.

2. Обливанцов В.В., доцент, к.с.-г.н. 1995 рік

Тема дисертації: “Продуктивні якості та біологічні особливості швіцької худоби при акліматизації в умовах лісостепу України “.

Науковий керівник – Котенджи Геннадій Павлович, професор, д.с.-г.н.

Вивчені вплив природно-кліматичних та технологічних факторів на продуктивні якості та біологічні особливості швіцької худоби, імпортованої з Австрії, виявлені господарсько-корисні ознаки в потомстві після завозу, оцінена пристосованість швіцької худоби до умов лісостепу України та виявлена придатність для комплектування ферм та комплексів.

3. Рубцов І.О., доцент, к.с.-г.н. 1999 рік

Тема дисертації: “Мінливість та генетична обумовленість господарсько – корисних ознак у бугаїв-плідників бурих порід”.

Науковий керівник – Котенджи Геннадій Павлович, професор, д.с.-г.н.

Вивчені ріст, розвиток, відтворна здатність та племінна цінність бугаїв-плідників бурих порід різних генотипів і селекційної належності та визначені напрямки подальшої селекції бурої худоби.

4. Кисельов О.Б., доцент, к.с.-г.н. 2000 рік

Тема дисертації: “Оцінка м ясних і забійних якостей помісних бичків лебединської породи різних генотипів”.

Науковий керівник – Ладика Володимир Іванович, професор, д.с.-г.н.

Проведено порівняльне вивчення м ясної продуктивності чистопорідного і помісного молодняку, отриманого від схрещування корів лебединської породи з бугаями-плідниками абердин-ангуської і української м ясної порід, вирощених по технології м ясного скотарства.

5. Левченко І.В., доцент 2004 рік

Тема дисертації: “Продуктивність та біологічні особливості новоствореного внутрішньопородного сумського типу української чорно-рябої молочної породи.”.

Була здійснена комплексна оцінка продуктивних та технологічних ознак тварин новоствореного внутрішньопорідного сумського типу української чорно-рябої молочної породи в умовах північно-східного регіону України.

6. Приходько М.Ф. к.с.-г.н. 2010 рік

Тема дисертації: «Оцінка продуктивності та технологічних властивостей молока новостворених порід і типів худоби північно-східного регіону України.»

Забезпечення навчального процесу

Всі дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами, необхідними для проведення занять навчально-методичними посібниками, електронними підручниками та іншими виданнями, необхідним роздатковим матеріалом.

За кафедрою закріплено два кабінети та навчальна аудиторія № 105.

 

Здобутки кафедри

-         Створено українську буру молочну породу, сумський тип української чорно-рябої молочної породи, лінії УБМП Елеганта і Стрейтча.

-         Вперше в Україні здійснені комплексні дослідження по вивченню основних господарсько-корисних ознак у бугаїв-плідників бурих порід різних генотипів і селекцій.

-         Вперше у північно-східному регіоні України комплексно вивчені господарсько-біологічні властивості та екстер’єрно-конституціональні та інтер’єрні показники, м’ясні та забійні якості чистопородного молодняка лебединської породи і помісей з м’ясними породами, вирощених по технології м’ясного скотарства.

-         Вперше проведена оцінка якості твердого сичужного сиру, одержаного з молока новоствореного сумського типу української чорно-рябої молочної породи різних генотипів.

-         Наведена гістологічна будова шкіри, досліджено міцність п’ясткових кісток та м’ясні якості молодняку української чорно-рябої молочної породи різних генотипів.

-         В умовах північно-східного регіону України вперше проведенокомплексне дослідження продуктивності та технологічних властивостей молока новостворених української бурої молочної  та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної порід щодо батьківської та лінійної належності.

Вперше визначені технологічні співвідношення основних компонентів у молоці корів; досліджено якісний склад жирів (жирнокислотний) і білків (амінокислотний).

-         молока; запропонована методика визначення біологічної цінності молока за комплексом показників його якісного складу; встановлена біологічна цінність молока корів новостворених української бурої молочної та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної порід;  досліджено фракційний склад білка та його вплив на технологічні властивості молока корів; проведена оцінка технологічних властивостей молока, які визначаються його жирнокислотним, фракційним та амінокислотним складом білка у корів та визначена сиропридатність їх молока; розрахований теоретично можливий вихід сичужного сиру за вмістом у молоці жиру та білка; подана економічна оцінка ефективності використання тварин цих порід у північно-східному регіоні України.

-         Вперше в сумському регіоні досліджено закономірності процесів росту і розвитку козликів при їх вирощуванні на м’ясо, проведено дослідження м’ясних показників  та фізико-хімічних властивостей м’яса козликів.

-         Отримано 11 наукових патентів.

-         По результатам наукових досліджень опубліковано більше 350 наукових праць та методичних видань, у тому числі підручника для вищих навчальних закладів, навчальний посібник «Теоретичні та практичні основи технологій виробництва продукції тваринництва».

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIMG_0400IMG_0370