Чирва Андрій Сергійович

Кафедра іноземних мов, Співробітники кафедри, Чирва Андрій Сергійович

E-mail: : candrew@ukr.net

Тел. 0503079720

orcid.org/0000-0001-8207-5417

Researcher ID :   V-4344-2018

Webofscience: V-4344-2018

Googlescholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wmYhx2IAAAAJ&hl=ru

Чирва Андрій Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету.

Народився 11 грудня 1977 року в м. Охтирка. Закінчив школу з відзнакою та у 1995 р. вступив до СДПУ ім. А. С. Макаренко, факультет іноземних мов. Після закінчення працював вчителем англійської мови та перекладачем у приватній фірмі. З 2003 року працює в університеті. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) за темою “Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади.” В 2013 отримав звання доцента.

 

Організаційна робота – профорієнтація.

Наукові інтереси:

– Сприяння професійному зростанню, інклюзивна освіта, інтернаціоналізація вищої освіти, вища освіта за кордоном, інтеркультурна компетентність, новітні методики викладання іноземних мов

Педагогічна діяльність:

– викладання дисциплін “Іноземна мова професійного спілкування”, “Ділова іноземна мова”, “Поглиблена іноземна мова”, “Іноземна мова професійного спрямування”;

– підготовка студентів до участі у наукових конференціях;

– впровадження новітніх методик викладання іноземної мови;

Основні роботи:

  • Чирва А. С. Тенденции интернационализации высшего образования Канады : монография / А. С. Чирва. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 182с. (lap-publishing.com)
  • Чирва А. С. Англійська мова: навчальний посібник з англійської мови для студентів магістратури факультету менеджменту “Administrative Business Management” / А. С. Чирва. – Суми : СНАУ, 2014. – 297с.
  • Чирва А. С. Інтернаціоналізація змісту вищої освіти Австралії. [Електронний ресурс] / А.С. Чирва // Народна освіта. Освіта за кордоном. – Електронне фахове видання. – Біла Церква. – Випуск №1(28). – Розділ 5. – 2016 р. Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua
  • Чирва А. С. Інтернаціоналізація університетської освіти Китаю / А.С. Чирва // “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки”. Випуск 1. – Бердянськ: Бердянський ДПУ, 2017. – С 69 – 73
  • Чирва А. С. Інтернаціоналізація вищої освіти в університетах Європейського Союзу. / А. С. Чирва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. Випуск №2 (76). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018.  – С. 86-95

 

Популярні записи...