Вчена рада факультету

Склад Вченої  ради біолого-технологічного факультету

 

 1. Опара В.О. – голова Вченої ради, декан факультету, к.с.г.н, доцент
 2. Чирва А.С. -секретар Вченої ради факультету, доцент
 3. Павленко Ю.М. – зав. кафедри спеціальної зоотехнії, к.с.г.н, доцент
 4. Хмельничий Л.М. –заст. декана з наукової роботи, д.с.г.н, професор, зав. кафедрою розведення, селекції тварин та водних біоресурсів
 5. Бондаренко Ю.В. – д.б.н., професор, зав. кафедрою технології кормів та годівлі тварин
 6. Бондарчук Л.В. – доцент, к.с.г.н.,зав. кафедрою біохімії та біотехнології.
 7. Приходько М.Ф. – доцент, к.с.г.н., зав. кафедрою технології виробництва і переробки продукції тваринництва
 8. Кобжев О.М. – зав. кафедрою іноземних мов
 9. Михалко О.Г. – заст. декана з питань заочної освіти
 10. Корж О.В. – заст. декана з організаційно-виховної роботи.
 11. Левченко І.В. – заст. декана з навчальної роботи
 12. Попсуй В.В. – заст. декана з профорієнтаційної роботи
 13. Рубцов І.О. – заст. декана з практичної підготовки
 14. Кисельов О.Б. – заст. декана з наукової роботи
 15. Машкін М.І. – голова методичної ради факультету, професор кафедри технології кормів та годівлі тварин
 16. Приймачок В.В. – студентка 3 курсу, голова студентського профкому
 17. Обуховська І.О. – студентка 4 курсу, в.о. студентського декана
 18. Єремейчук І.О. – аспірант кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

 

 

Декан

біолого-технологічного факультету                              В.О. Опара