Міжнародна науково-практична конференція присвячена 75-річчю від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора КОТЕНДЖИ ГЕННАДІЯ ПАВЛОВИЧА 15-16 травня 2014 року

15-16 травня 2014 року відбудеться   Міжнародна науково-практична конференція  присвячена 75-річчю від дня народження доктора   сільськогосподарських наук, професора   КОТЕНДЖИ ГЕННАДІЯ ПАВЛОВИЧА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРОГРАМА
міжнародної науково-практичної конференції
присвяченої 75-річчю від дня народження доктора
сільськогосподарських наук, професора
КОТЕНДЖИ ГЕННАДІЯ ПАВЛОВИЧА

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ»
м. Суми
15-16 травня 2014 року

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРОГРАМА
міжнародної науково-практичної конференції
присвяченої 75-річчю від дня народження доктора
сільськогосподарських наук, професора
КОТЕНДЖИ ГЕННАДІЯ ПАВЛОВИЧА

15-16 травня 2014 року

м. Суми
Організаційний комітет

Ладика В.І., доктор с.-г. наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, ректор Сумського національного аграрного університету, голова;
Хмельничий Л.М – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів, заступник голови;
Маслак О.М. – кандидат економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та економічних питань;
Данько Ю.І. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної частини СНАУ;
Остапенко В.І. – доктор с.-г. наук, доцент, декан біолого-технологічного факультету;
Рубцов І.О. – кандидат с.-г наук, доцент, заступник декана біолого-технологічного факультету;
Опара В.О. – кандидат с.-г. наук, доцент, заступник декана біолого-технологічного факультету;
Приходько М.Ф. – кандидат с.-г наук, доцент, завідувач кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва;
Бондаренко Ю.В. – доктор біологічних наук,професор, завідувач кафедри технології кормів і годівлі тварин;
Бондарчук Л.В. – кандидат с.-г наук, доцент, завідувач кафедри біохімії та біотехнології.

Регламент роботи конференції:
Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв.
Доповіді на секційному засіданні – до 10 хв.
Виступи в обговоренні – 5 хв.

Порядок проведення конференції:

15 травня – приїзд учасників конференції

16 травня:
8:00-9:50 Реєстрація учасників конференції (фоє головного корпусу)
10:00-10:45 Відкриття конференції, урочисті промови (зал ректорату)
10:45-13:00 Пленарне засідання
13:00-14:00 Перерва на обід
14:00-16:00 Секційні засідання
16:00-16:20 Кава-брейк
16:20-18:00 Секційні засідання
18:00 Урочиста вечеря

Пленарне засідання

10:00 – зал засідання ректорату, ауд.214

Ладика В.І., доктор с.-г. наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, ректор Сумського національного аграрного університету. Вступне слово.
Приходько М. Ф. – канд. с.-г. наук, доцент Сумського НАУ. Життєвий шлях професора Геннадія Павловича Котенджи.
Каци Г. Д. – доктор с.-г. наук, професор, Луганський національний аграрний університет. Слово о коллеге и друге.
Грициняк І. І. – доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН, директор інституту рибного господарства. Історичні аспекти, стан та перспективи розвитку рибогосподарської діяльності на внутрішніх водоймах України.
Гончаренко І. В. – доктор с.-г. наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України. Екстер’єрні типи молочних корів: методи оцінки та класифікації
Прудніков В. Г. – доктор с.-г. наук, професор, Харківська зооветеринарна академія. Порівняльний аналіз гістологічної будови шкіри і адаптаційних властивостей корів абердин-ангуської та створюваної української ангуської м’ясної породи
Підпала Т. В. – доктор с.-г. наук, професор, Миколаївський національний аграрний університет. Технологія вирощування телят у молочний період
Бондаренко Ю. В. – доктор біол. наук, професор, Сумський національний аграрний університет. Сравнительная характеристика различных методов определения пола молодняка птиц
Бондарчук Л. В. – кандидат с.-г. наук, доцент, Сумський національний аграрний університет. Молочне тваринництво України: стан та перспектива
Обливанцов В. В. – доктор с.-г. наук України та Російської Федерації, доцент, декан факультету економіки та банківського права Севастопольського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. Ефективність розведення сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

СЕКЦІЯ 1. РОЗВЕДЕННЯ ТА СЕЛЕКЦІЯ ТВАРИН
10:45 (ауд.214)
Головуючі: Хмельничий Л.М. – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів;
Вечорка В.В. – канд. с-г. наук, доцент кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів.
Секретар: Бойко Ю.М. – канд. с-г. наук, доцент кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів

Ладика В. І., Хмельничий Л. М., Салогуб А. М. Організація та головні напрямки селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві Сумського регіону
Ладика В. І., Бондарчук Л. В. Молочне тваринництво України: стан та перспектива
Полупан Ю.П. Ефективність довічного використання корів різних країн селекції
Величко С. А. Про зв’язок великоплідності з продуктивністю у молочному скотарстві
Болгова Н. В. Відтворювальна здатність корів української чорно-рябої молочної породи
Гончаренко І. В., Вінничук Д. Т. Екстер’єрні типи молочних корів: методи оцінки та класифікації
Грициняк І. І., Третяк О. М., Колос О. М. Історичні аспекти, стан та перспективи розвитку рибогосподарської діяльності на внутрішніх водоймах України
Гнатюк С. І., Коваленко В. І., Гнатюк М. А. Особливості інтенсивності росту ремонтного молодняку при різних варіантах племінного підбору
Денисюк О. В. Вплив гено- та паратипових факторів на характер лактаційної кривої корів
Дідківський А. М., Омелькович С. П., Кобернюк В. В. Вплив лінійної належності на продуктивні якості корів української чорно-рябої молочної породи
Іжболдіна О. О. Інтер’єрні особливості молодняку свиней різних генотипів
Карлова Л. В. Господарсько-біологічні особливості корів центрального зонального типу української червоної молочної породи
Катеринич О. О. Порівняльний аналіз формування основних ознак екстер’єру у курей різного напряму продуктивності
Ковальчук В. І. Господарськи корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи
Кругляк Т. О. Динаміка та прогнозування племінної цінності бугаїв-поліпшувачів
Луценко М. В., Петрушко Н. П. Выбор лошадей для нетрадиционных сфер использования с учетом типа высшей нервной деятельности
Маценко М. І. Особливості росту чистопородних та помісних свиней із різною тривалістю ембріонального розвитку
Нежлукченко Н. В. Морфологічні та біохімічні показники крові ярок асканійської тонкорунної породи різного лінійного походження.
Прудніков В. Г., Рой Ю. С. Порівняльний аналіз гістологічної будови шкіри і адаптаційних властивостей корів абердин-ангуської та створюваної української ангуської м’ясної породи
Рудик І. А., Ставецька Р. В. Економічна оцінка фенотипічних змін у стадах української чорно-рябої молочної породи
Бойко Ю. М. Продуктивні якості худоби лебединської породи на сучасному етапі селекції
Торбенко С. В. М’ясна продуктивність бугайців абердин-ангуської породи
Хмельничий Л. М., Салогуб А. М., Вечорка В. В., Гаврилюк О. І. Вплив генотипових та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів різних порід
Хмельничий Л. М., Лобода В. П. Удосконалення стада з розведення української червоно-рябої молочної породи за показниками довічної продуктивності
Черненко О. М. Результати господарського використання голштинських корів різних типів стресостійкості
Шевченко А. П., Хмельничий С. Л. Оцінка екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за промірами та індексами будови тіла
Ільницька О. Ю., Федорович Є. І., Новак І. В. Динаміка живої маси корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої
Хмельничий Л. М., Лобода В. П. Характеристика ремонтних телиць української червоно-рябої молочної породи за розвитком живої маси
Бабік Н. П., Федорович Є. І., Гурський І. М. Вікові особливості природної резистентності молодняку волинської м’ясної породи в умовах Львівщини
Бондаренко О. В., Ільницька Т. Є. Аналізпородного складу коней спортивного напряму використання
Буюклу Г. І., Буюклу М. І., Писаренко А. В. Селекційна оцінка генофондових популяцій червоної степової породи на півдні України
Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В., Максименко О. Г. Розробка технології вирощування товарної риби в умовах орендних ставів
Вишневський Л. В. Теоретичні і практичні підходи до збереження вітчизняних локальних порід тварин
Войтенко С. Л., Горобець В. О. Мінливість живої маси та приростів гібридних свиней в процесі їхнього вирощування
Глушак И. И. Селекционная оценка кобыл орловской рысистой породы
Гнатюк С. І., Гнатюк М. А. Гетерогенний підбір та його вплив на молочну продуктивність тварин різних внутрішньопородих типів української червоної молочної породи
Кальчук Л. А., Попадюк Т. С. Продуктивні та відтворні якості корів-первісток різного походження
Колісник О. І. Роль абердин-ангуської породи в породотворчому процесі м’ясної худоби в Україні
Обливанцов В. В. Ефективність розведення сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби
Чумаченко І. П., Маньковський А. Я., Коропець Л. А., Антонюк Т. А. Ефективність використання первісток української чорно-рябої молочної породи, вирощених за різних технологій у молочний період
Кузів М. І., Федорович Є. І. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси в період їх вирощування
Омар Хусейн Али, Бондаренко Ю. В., Остапенко В. И. Сравнительная характеристика различных методов определения пола молодняка птиц
Петренко М. О. Динаміка живої маси та біохімічних показників крові свиней різних генотипів
Пришедько В. М. Залежність молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів-первісток від стресостійкості їхніх батьків
Проноза О. Л. Морфологічна оцінка вимені корів української червоної молочної породи різного віку першого осіменіння
Сусол Р. Л. Продуктивні якості свиней сучасних генотипів зарубіжної селекції за різних методів розведення в умовах Одеського регіону
Таран С. І. Медова продуктивність та активніст інвертази українських бджіл
Угнівенко А. М. Щодо скороспілості бугаїв м’ясних порід.
Черненко О. І. Характеристика корів української червоної молочноїта голштинської порід за морфофункціональними властивостями вимені й молочною продуктивністю
Шаферівський Б. С. Залежність товщини шпику гібридного молодняка від віку досягнення ними живої маси 100 кг
Шевченко А. П., Хмельничий С. Л. Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської та української чорно-рябої молочної порід за екстер’єрним типом їхніх дочок
Федорович В. В. Вміст мікроелементів у крові корів молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України
Чокан Т. В., Федорович Є. І. Вовнова продуктивність та фізико-хімічні показники вовни гірськокарпатських овець
Бикадоров П. П. Аналіз генетичних трендів за основними селекційними ознаками української чорно-рябої молочної породи
Данець Л. М. Взаємозв’язок живої маси ремонтних телиць з терміном їх продуктивного використаннямолочної породи у період їх вирощування
Коцюбенко А. А. Влияние паратипических факторов на биоструктуру тканей и органов кроликов
Приходько М. Ф. Вплив тривалості міжотельного періоду на продуктивність та відтворювальну здатність корів української бурої молочної породи та внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи

СЕКЦІЯ 2. ГЕНЕТИКА, БІОТЕХНОЛОГІЯ
ТА ВІДТВОРЕННЯ У ТВАРИННИЦТВІ
10:45 (ауд. 327)
Головуючі: Бондаренко Ю.В. – доктор біологічних наук, завідувач кафедри технології кормів і годівлі тварин.
Секретар: Чернявська Т.О. – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри біохімії та біотехнології.

Ладика Л. М., Опара В. О., Кисельов О. Б. Сучасний стан та перспективи розвитку козівництва в Сумському регіоні
Лаврентьев А. Ю. Продуктивные и мясные качества свиней прииспользовании в комбикормах смеси ферментных препаратов
Підпала Т. В.,Гребенюк Н. В. Технологія вирощування телят у молочний період
Марикіна О. С. Оцінка технологічних якостей корів спеціалізованих молочних порід
Платонова Н. П., Бодряшова К. В. Збереження фертильності сперми кнурів за використання різних розріджувачів
Ткачов О. В. Вплив санації препуціальної порожнини та сперми жеребців на ефективність штучного осіменіння кобил
Супрун І. О., Куриленко Ю. Ф. Моніторинг генетичного поліморфізму популяцій коней за використання ISSR-маркерів
Шабля В. П. Особливості ергономічної й етологічної оцінки технологічних процесів видалення гною та внесення підстилки
Бодряшова К. В., Бірюкова О. Д., Маковська Н. М., Басовський Д. М. Вплив кнурів-плідників на процес відтворення в стадах свиней
Ведмідь І. В., Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. Стимуляція яйценосності бджолиних маток біологічно активними речовинами
Грунтковський М. С. Стимуляція овуляції фолікулів на яєчниках корів препаратом «Нановулін»
Пелих Ю. С.Оцінка якості сексованої сперми бугаїв-плідників
Малишева О. О., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. Генетична структура популяції стерляді (Acipenserruthenus) за мікросателітними маркерами ДНК
Галицька Т. В., Троцький П. А. Оцінка життєздатності деконсервованих ооцит-кумулюсних комплексів свинок різних вікових груп

СЕКЦІЯ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
10:45 (ауд.325)
Головуючі: Машкін М.І. – кандидат с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології молока і м’яса;
Приходько М.Ф. – кандидат с.-г наук, доцент, завідувач кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва;
Секретар: Болгова Н.В. – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології молока і м’яса.

Кітченко Л. М. Функціональні кисломолочні продукти покращать здоров’я споживача
Каменська І. С. Безпечність технологій та охорона праці в умовах виробництва та переробки продукції тваринництва
Юхно В. М. Безпека якості молока та молочних продуктів при їх реалізації на стихійних ринках
Гончаров Г. І., Страшинський І. М., Басиста М. В., Фурсік О. П., Коломієць Р. А. Використання добавок рослинного походження для розширення асортименту м’ясних напівфабрикатів
Машкін М. І., Могутова В. Ф. Способи корекції сичужної згортаємості молока і утворення згустку при виробництві сирів
Баньковська І. Б. Особливості якості туш свиней різних порід, оцінених за методами европейської системи
Божко Н. В., Тищенко В. І. Використання суміші антиоксидантів у технології виробництва вареної ковбаси
Болгова Н. В., Бондарчук В. М. Історичні аспекти розвитку пива
Вакуленко Ю. О. Прогресивні технології підвищення якості харчових яєць
Гузєєв Ю. В., Гончаренко І. В. Хімічний склад і технологічні властивості буйволиного, кров’ячого, овечого молока та їх сумішей при виробництві сиру бринза
Іванов М. Ю., Волощук В. М., Іванов В. О. Сучасна технологія утилізації гною на свинокомплексі
Кітченко Л. М. Вплив бактофугування на показники якості молока-сировини для сиру кисломолочного
Ковальчук І. В., Барановська В. А., Селезньова О. А. Оцінка обсягів, якості та вартості заготовленого молока в залежності від джерел постачання та сезонних факторів
Литвищенко Л. О., Піщан І. С. Продуктивні та репродуктивні якості голштинських корів п’ятої лактації за інтенсивної технології експлуатації
Пешук Л. В., Гащук О. І., Москалюк О. Є., Гагач І. І. Розробка м’ясних геродієтичних продуктів – пріоритетний науковий напрямок
Мірошник А. М., Підпала Т. В., Назаренко І. В. Вплив способу охолодження м’яса на якість сировини
Повод М. Г. Вплив технологічних особливостей на відгодівельні показники свиней
Стріха Л. О., Дуляк Д. О. Оцінка екологічних аспектів переробки продукції тваринництва
Тищенко В. І., Божко Н. В. Формування природної кормової бази рибоводних ставків та її використання рибами різних видів
Трофимов А. Ф., Тимошенко В. Н., Музыка А. А., Москалев А. А., Ковалевский И. А., Песоцкий Н. И., Кирикович С. А., Шматко Н. Н. Использование роботизированных доильных установок – преимущества и проблемы
Церенюк О. М. Показники м’ясності молодняку свиней в залежності від стресостійкості
Цигура В.В. Фактори, які впливають на якість м’яса
Шабля В. П., Адмін О. Є., Задорожна І. Ю., Осипенко Т. Л., Чехічин А. В., Балагуровська Н. Л. Ефективність та зручність технологічних процесів видалення гною з місць утримання
Страшинський І. М., Гончаров Г. І., Казько І. С., Фурсік О. П., Коломієць Р. А. Використання амарантового борошна в технології м’ясних січених напівфабрикатів

СЕКЦІЯ 4. КОРМОВИРОБНИЦТВО ТА ГОДІВЛЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
10:45 (ауд. 308)
Головуючі: Опара В.О. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри технології кормів та годівлі тварин.
Секретар: Корж О.В. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри технології кормів та годівлі тварин

Дружина О. С., Гавриляк В. В., Стапай П. В., Сидір Н. П. Показники білкового обміну у крові баранчиків за умов використання у їх раціонах амінокислот лізину, метіоніну та cульфуру
Китаєва А. П. Формування продуктивних якостей помісного (Ц х АК) F1 молодняку овець за різної структури раціону
Лисенко В. Ф. Гомогенізована зернова суспензія в раціонах молочних корів
Оріщук О. С., Цап С. В., Микитюк В. В. Вплив кормових добавок за різного вмісту пальмового жиру на ліпідний склад печінки курей-несучок
Тарасенко О. O., Гноєвий І. В. Порівняння темпів росту веслоніса (Polyodon spathula, Walbaum, 1792) за його годівлі живою дафнією та штучними комбікормами
Ткачук В. І. Вплив якості корму на баланс мінеральних речовин у свиноматок
Борщенко В. В. Технологічне обґрунтування використання пасовищ для випасу корів на поліссі України
Ібатуллін І. І., Ільчук І. І., Кривенок М. Я. Перетравність поживних речовин у курчат-бройлерів за різних рівнів лізину у комбікормі
Сікун М. В. Вплив технологічних і конструктивних особливостей приготування та роздавання кормів в групах на основні показники мікроклімату в групових станках для поросят віком від одного до трьох місяців

Популярні записи...