Біолого-технологічний факультет

Біолого-технологічний факультет Сумського національного аграрного університету заснований у 1978 році.

Фото БТФ

Підготовка фахівців на факультеті поєднує одержання фахових знань з тваринництва з практичною підготовкою, вивченням основ технологічних процесів у переробній промисловості.

Впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців. Технолог стає ключовою фігурою сучасного виробництва та переробки продукції тваринництва.

За час існування факультету проведено 30 випусків технологів-дослідників з виробництва і переробки продукції тваринництва, які працюють у приватних підприємствах, державних установах, митниці, прикордонних військах, підприємствах з переробки продукції тваринництва мають власний біснес. Зараз біолого-технологічний факультет Сумського НАУ – справжній навчальний та науково-методичний центр тваринництва північно-східного регіону України. На кафедрах факультету працюють 6 докторів наук, професори, серед яких академік член-кореспондент НААНУ, 20 доцентів. Підготовка ведеться за спеціалізаціями:

1. Технологія переробки продукції тваринництва;
2. Бджільництво;
3. Кінологія;
4. Птахівництво.
У 2009 році відкрито нову спеціальність – «Рибальство» з 2016 року «Водні біоресурси і аквакультура»- промислове вирощування риби, рибальство і переробка риби напрямку «Водні біоресурси»

Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, магістр.

У 2013 році відбувся перший випуск технолгів-рибоводів.

Декан факультету – доцент, к.с-г.н. Опара Віктор Олексійович.

Заступники декана – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Вечорка В.В, кандидат с.-г., ст. викладач  Михалко О.Г., доцент Корж О.В., кандидат с.-г. наук, доцент Попсуй В.В.