ТРЕНІНГ З ПІДГОТОВКИ ДО КОНКУРСУ МІНІ-ГРАНТІВ

В рамках спільного проекту “Посилення спроможності СНАУ та СумДУ у сфері якісної освіти та досліджень” оголошено 2 конкурси міні-грантів з метою підтримки наукової діяльності студентів та молодих науковців СНАУ та СумДУ, а також ініціатив студентського самоврядування обох університетів. 26 травня 2017 року о 14.00 в ауд.213 Конгрес-центру СумДУ (Бібліотека УАБС) відбудеться тренінг з підготовки до написання проектних заявок до участі в зазначених конкурсах. Участь в заході безкоштовна. Запрошуються всі бажаючі!

Проект впроваджується за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку.

Конкурс міні-грантів для підтримки наукової діяльності студентів та молодих науковців має загальний бюджет біля 20 тисяч гривень для кожного університету. До участі у конкурсі запрошуються студенти та аспіранти будь-якого року навчання. Заходи в межах кожного проекту, що претендує на грантове фінансування, можуть бути пов’язані з різними аспектами наукової діяльності молодих науковців (фінансування збору даних, експериментів, проведення наукових заходів, тощо). Наукова публікація за результатами проекту є обов’язковою складовою.

Конкурс міні-грантів для підтримки ініціатив студентського самоврядування має загальний бюджет 10 тисяч гривень для кожного університету. До участі у конкурсі запрошуються представники студентського самоврядування в команді зі студентами та аспірантами будь-якого року навчання. Заходи в межах кожного проекту, що претендує на грантове фінансування,можуть бути пов’язані з різними аспектами університетського життя та активної позиції студентів, спрямованої на розвиток університету (контроль якості, академічна доброчесність, студентські ініціативи, розвиток системи самоврядування, тощо).

Заявки можуть бути подані одноособово або в колективі до 5 осіб. Для наукових проектів науковим керівником повинен виступати викладач. Робоча мова – англійська. Дедлайн подачі документів на конкурс: 30 червня 2017 року. Термін реалізації проектів – 4-5 місяців. Інформація про результати розгляду та перелік проектів, затверджених для фінансування, буде оголошена до 10 липня 2017 на офіційному веб-сайті кожного університету.

Конкурсну документацію можна завантажити тут.

 

 

 

 

 

PREPARATORY TRAINING FOR THE MINI-GRANTS CALL FOR STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS OF SNAU AND SSU

Within the project “Strengthening the Capacity of Official and the SSU in Quality Education and Research” two calls for mini-grants were announced to support research activities of students and young scientists of SNAU and SSU as well of students’ self-government initiatives at both universities. On May 26, 2017 at 14.00 in aud.213 of the Congress Center of SSU (UAB Library) a training on preparation for the projects proposals writing. Participation in the event is free of charge. Everyone is welcome!

The project is implemented under the financial support of the Czech Development Agency.

Call for the mini-grants to support research activities of students and young scientists has a total budget about 20 thousand UAH per each university. Students and PhD students of the any year of studies are invited to apply. Activities within each project, applying for grant funding, may be related to various aspects of scientific activity of young scientists (funding for data collection, experiments, scientific activities, etc.). The scientific publication of the research results is a mandatory component.

Call for the mini-grants to support initiatives of student government has a total budget of 10 thousand UAH per each university. Representatives of students’ self-government in a team with students and PhD students of the any year of studies are invited to apply. Activities within each project, applying for grant funding, may be related to various aspects of the university life or to a student active position aimed at the university development (quality control, academic integrity, student initiatives, the development of self-government, etc.).

Applications may be submitted individually or in teams of up to 5 people. Research projects should be supervised by a university teacher. Working language is English. Deadline for submission for the contest is June 30, 2017. Project implementation period – 4-5 months. The results of the applications review and the list of projects approved for funding will be announced before July 10, 2017 on the official website of each university.

The detailed information on the call for mini-grants can be downloaded here.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярні записи...