На біолого-технологічному факультеті закінчився захист курсових робіт з дисципліни: «Технологія виробництва молока і яловичини»

У професійній підготовці спеціаліста будь-якого профілю значну роль відіграє курсова робота та згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

2

Тематика всіх курсових робіт тісно пов’язана з практичними потребами конкретного фаху та максимально наближена до умов виробництва.

Більшість курсових робіт були виконані на високому рівні, а це значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію. Адже, основною метою виконання курсової роботи є глибоко й творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики певної дисципліни, оволодіти методами наукового дослідження.

У процесі роботи вдосконалювалися і розвивалися такі навички та вміння:

-самостійно формулювати проблему дослідження;

-визначати мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження;

-здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;

-аналізувати практичну діяльність різних організацій та їх керівників;

-логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

– правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;

-публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).

Текст курсової роботи в подальшому можна використати для наступного написання та оформлення дипломної роботи, доповіді, статті або тези.

20160413_144705+

3

Дякуємо студентам за доповіді!

Популярні записи...