КУРСИ підготовки кваліфікованих робітників за спеціальністю « заводчиків – КИНОЛОГ »

king

Керівник курсів: кандидат с.-г. наук ( спеціальність – розведення та селекція тварин) , доцент кафедри спеціальної зоотехнії СНАУ , суддя національної категорії Була Людмила Валер’янівна .

Консультації про організацію навчального процесу на курсах можна отримати за тел: 050-971-95-34 або відправити повідомлення на e – mail : bula_l@mail.ru

Навчальна програма курсів складена на основі:

 • « Положення МКФ про суддів виставок собак » , затвердженого Генеральною комітетом FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE від 31 жовтня 2007 року,
 • « Положення КСУ про суддів КСУ – FCI по породах собак » , затвердженого Президентською радою Кінологічної Спілки України від 8 липня 2008 року,
 • Типовий навчальної програми підготовки фахівців за спеціалізацією « Кінологія » , рекомендованої Науково -методичним центром аграрної освіти , затвердженої Департаментом кадрової політики , аграрної освіти та науки Міністерства аграрної політики України 12 лютого 2004 року .

Мета і завдання курсів

 • Формування у майбутніх фахівців- кінологів глибоких теоретичних знань з питань анатомії і морфології собак , особливостей фізіологічних процесів органів і систем органів і організму , фізіології відтворення собак , особливостей поведінкових реакцій і формування поведінки собак ;
 • Оволодіння слухачами курсів знань про особливості годівлі та утримання собак , оцінки різних типів годівлі , вміння приймати основні технологічні рішення щодо вирощування та утримання поголів’я жовтня у племінних розплідниках ;
 • Формування у майбутніх фахівців достатніх теоретичних знань і практичних навичок з питань етології , діагностики та профілактики основних хвороб собак ;
 • Засвоєння основних характеристик порід собак , досвіду їх експертизи та розведення та організації селекції в собаківництві . Програмою передбачено оволодіння методологією і технікою експертизи , методами оцінки племінних і продуктивних якостей собак , отримання знань і навичок з організації племінної роботи в кінології .

Після закінчення курсів заводчик – кінолог повинен вміти:

 • Використовувати знання з анатомії , морфології і етології як основу для вирішення проблем утримання , вирощування , розведення і застосування собак ;
 • Планувати племінний розплідник і організовувати його роботу. Складати раціон для різних вікових груп собак з різним типом годівлі . Планувати відтворення собак , проводити діагностику вагітності , надавати допомогу при пологах;
 • Базуючись на теоретичних знаннях впроваджувати в практику планові заходи специфічної профілактики основних інфекційних , інвазійних і неінфекційних захворювань собак , надавати першу допомогу тваринам ;
 • Організовувати цілеспрямовану систему вирощування молодняку ​​собак відповідно породним стандартам , проводити контроль параметрів динаміки цих процесів.
 • Визначати відповідність екстер’єру собак стандарту породи. Проводити оцінку та відбір собак за основними і другорядним ознаками селекції , складати плани підбору батьківських пар , застосовувати методи розведення в процесі удосконалення племінних характеристик собак.

Програма курсів

Курс навчання розрахований на 10 місяців і складається з наступних дисциплін :
- Історія кінології
- Біологія собак
- Зміст , годування і відтворення собак
- Основи ветеринарії
- Селекція і породи собак

Після закінчення курсів на підставі випускного іспиту і позитивних відгуків про стажування на виставках видається посвідчення Кінологічної Спілки України про присудження кваліфікації « Заводчик – кінолог » , наявність якої дає право продовжити навчання на курсах для отримання кваліфікації «Суддя КСУ по породі »

Присвоєння кваліфікації « Заводчик – кінолог » і « Експерт- кінолог » ( Суддя КСУ по породі ) здійснює кваліфікаційна комісія експертів по екстер’єру Кінологічної Спілки України

Популярні записи...