Зразок документів

Ректору СНАУ

д. с. г. н., професору Ладиці В. І.

студента(ки)______________курсу

спеціальності «_________________»

біолого-технологічного факультету

Заява

У зв’язку з недостатнім вивченням та засвоєнням матеріалу з дисципліни «       », наслідком чого стала заборгованість по модулю №     , прошу Вашого дозволу на факультативне вивчення для невстигаючих студентів вказаної дисципліни з повторним складанням зазначеного модуля.

Дата                                                                                              підпис

 

 

 

 

 

Ректору СНА У проф. Ладиці В. І.

студента(ки)_______________курсу

спеціальності «ТВППТ» (Рибальство)

біолого-технологічного факультету

Форма навчання________________________

(державна, комерційна)

ЗАЯВА

Прошу Вашого дозволу на продовження екзаменаційної сесії у зв’язку з тривалим лікуванням під час сесії. Медичну довідку додаю.

(Дата)

(ПІДПИС)

 

 

 

 

 

 

Ректору СНА У проф. Ладиці В. І.

студента(ки)_________________курсу

спеціальності «ТВППТ» (Рибальство)

біолого-технологічного факультету

Форма навчання__________________________

(державна, комерційна)

ЗАЯВА

Прошу перевести мене з комерційної форми навчання на державну у зв’язку з складним сімейним становищем.

(Дата)                                                                                                                 (Підпис)

 

 

 

 

 

 

Ректору СНА У проф. Ладиці В. І.

студента(ки)_______________курсу

спеціальності «ТВППТ» (Рибальство)

біолого-технологічного факультету

Форма навчання______________________

(державна, комерційна)

ЗАЯВА

Прошу відрахувати з курсів поглибленого вивчення іноземної мови за власним бажанням з_____________________________________ р.

(Дата)                                                                                                (Підпис)

 

 

 

 

 

 

 

Ректору СНА У проф. Ладиці В. І.

студента(ки)__________________курсу

спеціальності «ТВППТ» (Рибальство)

біолого-технологічного факультету

Форма навчання_____________________________

(державна, комерційна)

ЗАЯВА

Прошу поновити на навчання як такого (таку), що повернувся (повернулась) з академічної відпустки, а також подовжити термін складання весняної (зимової) екзаменаційної сесії 2013-2014 навчального року.

Академічна відпустка надавалась з_____________ по_______ наказом

№____________ від_______________ року.

(Дата)                                                                                                                 (Підпис)

 

 

 

 

 

 

Ректору СНА У проф. Ладиці В. І.

студента(ки)______________________курсу

спеціальності «ТВППТ» (Рибальство)

біолого-технологічного факультету

Форма навчання____________________________

(державна, комерційна)

ЗАЯВА

Прошу видати дублікат залікової книжки у зв’язку з втратою попередньої (довідку з міліції додаю).

(Дата)                                                                                                                 (Підпис)

 

 

 

 

Ректору СНА У проф. Ладиці В. І.

студента(ки)______________________курсу

спеціальності «ТВППТ» (Рибальство)

біолого-технологічного факультету

Форма навчання________________________________

(державна, комерційна)

ЗАЯВА

Прошу відрахувати з числа студентів університету за власним бажанням з        р. (Заява батьків, якщо студент неповнолітній)

(Дата)                                                                                                                      (Підпис)

 

 

 

 

 

 

Ректору СНАУ проф. Ладиці В. І.

студента(ки)_________________________курсу

спеціальності «ТВППТ» (Рибальство)

біолого-технологічного факультету

Форма навчання___________________________

(державна, комерційна)

ЗАЯВА

Прошу надалі вважати мене як________________________ у зв’язку з одруженням

(копія про шлюб додається).

(Дата)                                                                                                                 (Підпис)

 

 

 

 

 

 

 

Ректору СНА У проф. Лади ці В. І.

студента(ки)______________________курсу

спеціальності «ТВППТ» (Рибальство)

біолого-технологічного факультету

Форма навчання__________________________________

(державна, комерційна)

ЗАЯВА

Прошу надати академічну відпустку у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (закордонна практика, вагітність та пологи, стан здоров’я та ін.)

(Дата)                                                                                                                 (Підпис)

 

 

 

 

 

 

 

Ректору СНА У проф. Ладиці В. І.

відрахованого(ої) зі СНА У

наказом №___від_____р-

ЗАЯВА

Прошу видати академічну довідку про навчання в СНАУ за період з   по       р.

(Дата)                                                                                                                 (Підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректору СНА У проф. Ладиці В. І.

студента(ки)_______________________курсу

спеціальності «ТВППТ» (Рибальство)

біолого-технологічного факультету

ЗАЯВА

Прошу виселити з гуртожитку №____________ кім. №__________ з___________р.

за власним бажанням.

(Дата)                                                                                                                 (Підпис)

 

 

 

Ректору СНА У проф. Ладиці В. І.

студента(ки)_______________________курсу

спеціальності «ТВППТ» (Рибальство)

біолого-технологічного факультету

Форма навчання_______________________________

(державна, комерційна)

ЗАЯВА

Прошу поновити на навчання як такого (таку), що повернувся (повернулась) з академічної відпустки.

Академічна відпустка надавалась з______________ по                     наказом

№_____________ від_______________ року.

(Дата)                                                                                                                 (Підпис)